Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Szklarka

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

  • połowa XVIII wieku - SandHauser;
  • 1787 rok - Sandhauser;
  • 1818 rok - Sandhauser;
  • 1829 rok - Sklarka;
  • do 1945 roku - Sandhauser.

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi.

Nazwa niemiecka oznacza dokładnie piaskowe domy. Nazwa polska sugeruje związek z produkcją szkła, a może wydobyciem piasku1 .

1 Nie znaleziono potwierdzenia tych domysłów w literaturze.

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr:

  • 21.1.1615 - 1810: klasztor świętego Macieja we Wrocławiu;
  • 1810-1818: Skarb Państwa, dzierżawca: Królewski Urząd Skarbowy.

Historia wsi i dóbr

około pół. XVIII wieku

Pierwsza informacja o osadzie pochodzi z mapy Wredego.

1787, 1818

Szklarka jest przysiółkiem Dziadowej Kłody. W 1787 roku ma jeszcze 8 wolnych posesji.

Układ przestrzenny miejscowości. Stan zachowania:

Położenie i obecny układ przestrzenny miejscowości:

Kilka zagród usytuowany przy rozwidleniu dróg gruntowych, wśród lasu.

Rozwój układu przestrzennego miejscowości:

połowa XVIII wieku

Niewielka ulicówka o osi pomoc - południe (w przybliżeniu), położona przy skraju lasu. Zabudowa zagrodowa, nieregularna.

1828-1829

Niewielka, pojedyncza zagroda położona w lasach.

1932

Niewielka osada złożona z kilku zagród i budynków, położona w lasach.

Stan zachowania układu przestrzennego i jego elementów składowych:

Zachowany jest zasadniczy układ osady.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

do góry