Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Turysty/Historia/Materiał Historyczny Dotyczący Gminy Dziadowa Kłoda

Materiał Historyczny Dotyczący Gminy Dziadowa Kłoda

Poniższy materiał pochodzi z opracowania pt. "Miedzy Widawą a Dobrą, od zarania dziejów do współczesności. Słownik historyczno-geograficzny miejscowości z terenu LGD Dobra Widawa" i został opublikowany za zgodą Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

Materiał historyczny dotyczący Gminy Dziadowa Kłoda opracował Pan Stanisław Chowański.

Publikacja zrealizowana przez LGD Dobra Widawa, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja osi 4 PROW na lata 2007-2013.

do góry