Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Liczba Ludności

Liczba ludności w sołectwach na dzień 31.12.2018 roku
LP Miejscowość Liczba ludności
1. Dziadowa Kłoda 1297
2. Dalborowice 458
3. Dziadów Most 256
4. Gołębice 407
5. Gronowice 245
6. Lipka 414
7. Miłowice 571
8. Radzowice 466
9. Stradomia Dolna 484

Łączna liczba mieszkańców = 4598

Źródło: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie

Struktura wiekowa ludności Gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 roku
LP Przedział wiekowy Liczba ludności Procent ogółu ludności
1. 0 - 18 1026 22,31%
2. 19 - 65 3168 68,90%
3. Powyżej 65 404 8,79%

 

Źródło: Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie

do góry