Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Kwaśne Kąty (Kwaśnina)

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

  • 1796, 1818 - Sauerwinkel;
  • 1829 rok - Col. Sauerwinkel;
  • 1830, 1845 - Sauerwinkel;
  • do 1945 roku - Koi. Sauerwinkel.

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi

Nazwa polska jest dosłownym tłumaczeniem nazwy niemieckiej - pierwotnej.

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr:

por. właściciele Stradomii Dolnej.

1.4. Historia wsi i dóbr

1787, 1796, 1818

Kwaśne Kąty notowane są w źródłach dopiero od 1787 roku. Stanowią kolonię z 6 posesjmi, należącą do Stradomii Dolnej. Brak wyodrębnionych danych dotyczących ich gospodarki.

1830, 1845

Kwaśne Kąty są kolonią należącą do Stradomii Dolnej.

Układ przestrzenny miejscowości. Stan zachowania:

Położenie i obecny układ przestrzenny miejscowości:

Wieś jednodrożna o osi wschód - zachód, zabudowana jedynie od strony północnej. Po południowej stronie drogi rozciąga się las. Zabudowa o ceglanych elewacjach z l. tercji XX w., lecz nie posiada istotnych cech stylowych. Do przysiółka prowadzą aleje.

Rozwój układu przestrzennego miejscowości:

1829 rok

Niewielki przysiółek jednodrożny z zabudową zwartą, usytuowaną po północnej stronie drogi.

1932 rok

Niewielki przysiółek jednodrożny zajmujący teren z jednej strony drogi.

Stan zachowania układu przestrzennego i jego elementów składowych:

Zachowany jest zasadniczy układ przysiółka.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

do góry