Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Kłochowice

Dane historyczne

Poprzednie nazwy miejscowości:

 • 1829 rok - Grunwitzer Vw.;
 • 1830, 1845, 1912, 1937 rok- Klochowitz;
 • 1936, do 1945 rok - Grunwitzer Vw.

Znaczenie i pochodzenie nazwy wsi.

Nazwa niemiecka oznacza dosłownie Gronowicki folwark; pochodzenie nazwy polskiej nie jest znane.

Wykaz znanych ze źródeł właścicieli wsi i dóbr:

 • 1830 rok: Herr von Munkwitz;
 • 1845 rok: Silvius von Minkwitz;
 • 1873 rok: von Minkwitz;
 • 1891 rok: spadkobiercy von Minckwitza, prawny opiekun: pani Ciara von Minckwitz;
 • 1912 rok: Gustav książę Biron von Curland, dzierżawca: Pauł Gnmdmann;
 • 1930, 1937 rok: Ludwig-Gustav książę Biron von Curland na zamku sycowskim, dzierżawca:
  • Arthur Kindler i Frau Else, z domu Schmidt;

Historia wsi i dóbr.

1830, 1845 rok

Folwark nieżący do wsi Gronowice.

1891, 1912, 1937 rok

Folwark należący do majątku rycerskiego w Gronowicach.

 Układ przestrzenny miejscowości. Stan zachowania

Położenie i obecny układ przestrzenny miejscowości

Nazwą tą oznaczona jest jedna zagroda, złożona z budynku mieszkalnego i dużej stodoły, usytuowana na południowy wschód od Gronowic.

Rozwój układu przestrzennego miejscowości:

1829 rok

Grunewitz Vw.: Niewielkie gospodarstwo położone na wschód od wsi Bogusiawitz. Układ nie jest czytelny.

1936 rok

Folwark z prostokątnym majdanem z obudowanymi bokami północnym i wschodnim, przy których stoją trzy budynki.

Stan zachowania układu przestrzennego i jego elementów składowych:

Zachowane są jedynie dwa budynki dawnego folwarku.

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

do góry