Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Stradomia Dolna

Lata 1300-1500

Pierwsza wiadomość o wsi Stradomia Wyższa pochodzi z roku 1300.

„Item in Stadono soperiori XIII morce” z księgi Libe fundationis biskupstwa wrocławskiego.

Wieś Stradomia Wyższa była wsią dziesięciną i płaciła corocznie na rzecz biskupstwa 13 grzywien. W roku 1376 występuje też kościół tej części wsi.

Przypuszcza się, że Stradomia istniała przed rokiem 1300 jako wieś i najpierw uległa podziałowi na cześć Górną i Dolną.

Folwarki będące początkiem tej wsi powstały zapewne z podziału sołectwa.

Pierwsza wiadomość o Stradomii Dolnej pochodzi z roku 1357.

Wówczas występuje sołtys wsi Peczko Wilczk /Wilczek/.

Dnia 8 stycznia tego roku, występuje on też dnia 28.X.1357 roku, sprzedając dwie grzywny czynszu mieszczaninowi oleśnickiemu.

A Peczko, sołtys Dolnej Stradomii występuje w roku 1362 jako sołtys też w Górnej Stradomii.

W roku 1402 występują Mikołaj i Jakub Ingeramowie synowie Ingerama którzy sprzedają 4 grzywny czynszu na Dolnej Stradomii klasztorowi św. krzyża we Wrocławiu, tj. tamtejszym misjonarzom Grobu.

Zaznaczyć należy, że dokument z 1357 wymienia Dolną Stradomię jako „Nizka Stradomia”.

W roku 1483 Książe oleśnicki Konrad /środa po 25 marca/.

Lata 1501-1700

Biały zostawił majątek Dolna Stradomia, który przypadł mu po śmierci Guntera Eczelsdorfa, swemu wiernemu poddanemu Stanisławowi Dziadowskiemu. On występuje też w roku 1503 pod nazwiskiem Oderwolff.

W roku 1521 w Dolnej Stradomii notujemy podział na dwie części.

Jedna należy do Jana Oderwolff starszego /Dziadowskiego/ syna Mikołaja, druga do obu kuzynów Adama i Jana.

Jan starszy zmarł w roku 1579 pozostawiając 6 synów i 2 córki.

Po podziale majątku trzecią cześć Dolnej Stradomii objęli bracia Jan i Veit, synowie Adama Oderwolff.

W roku 1602 w Dolnej Stradomii wymieniane były w dokumentach folwarki Górny, Środkowy i Dolny.

W roku 1632 cześć Dolnej Stradomii otrzymał Kasper Jalowski właściciel Miłowic.

W roku 1579 dnia 17.VI. bracia Oderwolff właściciele Dolnej Stradomii ofiarowali na kościół 14 grzywien mając nad nim patronat z racji posiadania wsi.

W latach 1624-28 pastorem był Krzysztof Grocius. Później kościół obsadzał pastor z Radzowic. W latach 1629-33 kościół należał do katolików, choć kościoły przeważnie należały do protestantów, ponieważ właściciel wsi był katolikiem. Z tego tytułu kościół we wsi podlegał pod parafię w Sycowie. W czasie wojny 30-letniej właściciel wsi został wygnany a jego posiadłości kupił Jan Volfv Frankenberg.

W roku 1647 Wacław Jaraczowski zwany Zaremba posiadał 1/3 wsi. W wieku XVII Dolna Stradomia często zmieniała właściciela, w roku 1681 majątek kupił Piotr Kotuliński, właściciel Jelcza sprzedał go w roku 1690.

Według protokołu powizytacyjnego dnia 27.08.1666 roku biskupa Neandra kościół Dolnej Stradomii był drewnianą budowlą, posiadał wieżę z dwoma dzwonami.

Obiekt był w dobrym stanie, probostwo było zrujnowane, nauczyciel nie miał gdzie mieszkać.

Od 1701 roku

W roku 1715 całą wieś posiadał Henryk v Buchwitz.

Była ona podzielona na trzy części. Podział wsi na Dolną, Nową i Środkową Stradomię z roku 1799 utrzymał się do II wojny światowej.

W roku 1725 kościół poddany był generalnemu remontowi. Ze względu na zły stan kościoła w roku 1806 zamknięto, a w roku 1811 sprzedano na rozbiórkę.

Dzwonnicę z obu dzwonami remontowano w roku 1816, w roku 1827 zlikwidowano ją.

Szkoła w Stradomii Dolnej istniała przed 1656 rokiem /protokół wizytacyjny kościoła/. W roku 1745 wymieniony nauczyciel Jan Szymski /Schiński/.

W roku 1862 wybudowany został staraniem polskiego proboszcza w Sycowie ks. Kupca nowy budynek szkoły.

Otwarcie nastąpiło dnia 1 maja. Była to szkoła filialna szkoły w Dziadowej Kłodzie.

W roku 1865 otwarto nowy budynek szkoły ewangelickiej jedno klasowej, uczęszczało do niej 89 dzieci.

Według danych z roku 1845 wieś posiadała wówczas 45 domów, 1 pałac, 1 folwark, 360 mieszkańców.

Znajdowała się tu ruina wcześniejszego kościoła, szkoła ewangelicka, młyn wodny, browar, gorzelnia, hodowano 1500 owiec.

Do wsi należała kolonia Kwaśnina.

Wybrał i opracował R. Majcher

do góry