Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Miłowice

Lata 1266-1300

 • Najstarsza wiadomość o wsi pochodzi z roku 1266.
 • Książe, Śląski Henryk III nadaje wójtowi Wilhelmowi do lokowania na prawie niemieckim swe miasto Bierutów z licznymi wsiami i leżącymi dookoła w tym wieś Schoene.
 • W roku 1288 pod datą 11 stycznia podaje Heyne:
 • Schoenow k/Namysłowa, który Polacy M i l o w i s –Muhlwitz nazywają.
 • W roku 1286 dnia 30 marca występuje Paweł, probosz w Miłowicach jako świadek w dokumencie biskupa Tomasza, skazującego na karę banicji ks. Śląskiego i wrocławskiego Henryka Probusa ogłoszonej w kościele w Raciborzu.

Lata 1301-1500

 • W roku 1317 wieś wymieniona jako Miłowice w roku 1361 Milwitz wówczas wieś dzieliła się na 3 cześci.
 • Pierwsza cześć był to folwark Lipka/Schonar/zwana tez po polsku Miłowicami.
 • Właścicielem jej był w roku 1317 Burgherd z Miłowice występujący na dworze księcia namysłowskiego.
 • W roku 1301/XII/ występuje Peczko z Miłowice na dworze ks. oleśnickiego Konrada.
 • Dnia 2 marca 1416 roku występuje Guntherd Haselbech /od roku 1368/ później Mateusz Włacz jego krewny.
 • Sprzedaje on z grzywny czynszu wikariuszowi kościoła św. krzyża we Wrocławiu.
 • W roku 1493 występuje Nikiel Dehir z Lipki. Posiada on Lipkę tylko w zastaw.
 • Druga część wsi należała do klasztoru i kościoła św. krzyża we Wrocławiu, który posiadał w Lipce 25 małych łanów.
 • Trzecia część tj. 11 małych łanów należała do kanoników kl. św. krzyża we Wrocławiu.
 • W roku 1376 kościół w Miłowicach należał do parafii w Namysłowie.
 • Kościół w Miłowicach uważany był za najstarszą świątynię Katolicką na Śląsku po Smogorzowie. Budowany bardzo mocno z kamienia.

Lata 1551-1893

 • W roku 1635 właścicielem wsi był Kasper Jolowski.
 • W latach 1629-33 należał do protestantów, prawdopodobnie od roku 1593-1654.
 • Brak jest danych dokładnych.
 • Od roku 1707 do 1945 znajdował się w rękach protestanckich.
 • W roku 1845 we wsi znajdowały się: 2 folwarki, sołectwo, 693 mieszkańców, 80 domów, 2 młyny wodne, wiatrak, hodowano 1350 owiec merynosów.We wsi w/w kościół protestancki i szkoła. Wieś dzieliła się na Górną i Dolną.
 • Do 1893 roku kościół należał do Trębaczowa i w tym że roku przekazany został do parafii Dziadowa Kłoda.

Wybrał i opracował R. Majcher

do góry