Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Dziadów Most, Karłowice i Lipka

Dziadów Most

 • Dotychczasowe dane o pochodzeniu wsi z roku 1266 i 1288 jako Albertii Villa /lansowane przez Stenzla/ wydają się błędne.
 • Brak jest danych o początkach wsi. Wieś polska.
 • W roku 1845 wieś posiadała ewangelicką szkołę, 2 folwarki, sołectwo, 24 domy, 413 mieszkańców, młyn wodny, kuźnię, browar i gorzelnie.
 • Przed II wojną światową chłop Piątek kompletował roczniki prasy polskiej.
 • K. Damroth w swym opracowaniu pod tytułem „Ortsnamen Schlesiens” wydany w Bytomiu w 1896 roku podaje nazwę wsi Ulbersdorf-Dziadów Most bez podania źródeł.

Karłowice

 • Wieś Kolonia założona w roku 1774 przez ówczesnego prałata klasztoru św. Mateusza, Karol Qwintela pod nazwą Karłowice wraz z 15 innymi koloniami. Należała do klasztoru do roku 1810 tj. do sekularyzacji zakonów.
 • W roku 1845 Kolonia liczy 16 domów, 108 mieszkańców, 6 warsztatów lniarskich.

Lipka

 • Wieś stanowiła cześć wsi Miłowice. Samodzielnie występuje 1266-1288 i przed rokiem 1845 jest górnymi Miłowicami.
 • W roku 1845 posiada protestancki kościół i szkołę, pałac, folwark, młyn wodny, browar, gorzelnie parową.
 • Pozostałe wiadomości patrz Miłowice.

Wybrał i opracował R. Majcher

do góry