Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Rekultywacja Środowisk

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Doruchowie i Stradomi Dolnej

Obecnie odchodzi się już od małych gminnych składowisk odpadów komunalnych na rzecz dużych zintegrowanych systemów przetwarzania odpadów w zakładach zagospodarowania odpadów. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie rekultywacji składowisk opadów, które umożliwią zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami wynikającymi z istnienia składowisk, co przywróci wartości przyrodnicze zdegradowanych terenów i tym samym stworzy możliwość powstania siedlisk przyrodniczych.

Na terenie gmin objętych Projektem pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanym przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. występuje siedem składowisk odpadów, które wymagają rekultywacji po zakończeniu ich eksploatacji. W ramach porządkowania gospodarki odpadami są zamykane i rekultywowane istniejące składowiska odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie. W dniu 15 lutego 2013 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem J.A.T z siedzibą w Gdańsku na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Doruchów i Stradomia Dolna. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie i Stradomi Dolnej zostały zakończone.

Realizacja Projektu zapewni kompleksową modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie 8 gmin województwa wielopolskiego (Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Trzcinica) i 5 dolnośląskiego (Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Syców).

Składowisko odpadów w Doruchowie (widok po rekultywacji) czerwiec 2013 

Składowisko odpadów (widok po rekultywacji) w w Doruchowie czerwiec 2013.

Składowisko odpadów w Stradomii Dolnej (widok po rekultywacji) lipiec 2013

Składowisko odpadów (widok po rekultywacji) w Stradomii Dolnej lipiec 2013.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

do góry