Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/Informacje o kompostownikach 2021

Informacje o kompostownikach 2021

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych informujemy iż:

  1. zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Dziadowa Kłoda uchwałą nr XXI/136/20 można składać deklarację w związku z zamiarem korzystania z ulgi
  2. ze zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł od osoby / m-c mogą korzystać właściciele nieruchomości którzy:
    • w domach jednorodzinnych kompostują odpady w przydomowym kompostowniku
    • złożą nową deklarację o wysokości opłaty na nowym druku obowiązującym od 22 grudnia 2020 r.

Informujemy, że wysokość opłaty zawsze określa właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie uwzględniające ilość osób zamieszkujących nieruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na obowiązującym druku deklaracji.

Zatem wszystkie inne formy informowania (telefoniczne, maile, pisma, itp.) o kompostowaniu, zmianie liczby mieszkańców, sprzedaży nieruchomości nie stanowią podstawy do zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane pod pojęciem budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Gospodarka Odpadami
pdf 2023-03-17 Załącznik numer 1 do uchwały nr XXII 145 20
ilość pobrań: 86
Załącznik numer 1 do uchwały nr XXII 145 20 275.81KB zobacz
pdf 2023-03-17 Załącznik numer 2 do uchwały nr XXII 145 20
ilość pobrań: 83
Załącznik numer 2 do uchwały nr XXII 145 20 265.93KB zobacz
do góry