Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Recykling

Recykling – czyli jak możemy wpłynąć na poprawę środowiska?

Jedną z metod ochrony środowiska naturalnego jest recykling. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, a przez to - zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki takiemu działaniu chronione są surowce naturalne, a przez to – środowisko, w którym żyjemy; odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które mogą być ponownie wykorzystane.

Recykling obejmuje między innymi: produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej, ponowne użycie aluminium odzyskanego z puszek aluminiowych, użycie starych opon i innych materiałów łatwopalnych jako paliwa w cementowniach. Ważnym procesem jest także recykling organiczny, w którym podczas biologicznego przetwarzania odpadów, choćby w kompostowniach czy kompostownikach domowych, uzyskuje się wysokiej jakości nawóz organiczny, który może stać się pełnowartościowym kompostem.

Do czego można wykorzystać materiały z recyklingu 

Recykling jest alternatywą dla malejących zasobów surowców naturalnych oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Niewiele osób wie, jak często mamy z nim do czynienia. Można wspomnieć fakt, że koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej były wykonane z przetworzonych plastikowych butelek i że już 35 butelek PET wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy przed wycięciem aż 17 drzew. Miłośników jazdy na rowerze zainteresuje z kolei ciekawostka, że z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. Również odpady typu ziemia z doniczek, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, liście i gałęzie, skorupki z jaj czy fusy z kawy poddane kompostowaniu stanowią cenny nawóz bogaty w próchnicę i składniki odżywcze. Kompostownik można wykonać niewielkim nakładem pracy oszczędzając przy tym pieniądze, które musielibyśmy wydać kupując nawóz (bynajmniej nie lepszej jakości) w profesjonalnym sklepie ogrodniczym.

Grafika przedstawia kulę ziemską z symbolem recyklingu

Jak przygotować odpady do recyklingu

Pamiętajmy o tym, aby odpady rozdzielać starannie i dokładnie. W oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczajmy tzw. odpady niebezpieczne, do których należą m.in.: przeterminowane leki, baterie, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, sprzęt RTV i AGD, który powinniśmy oddawać do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc, np.: sklepów lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nie umieszczajmy też w pojemnikach zanieczyszczonych przedmiotów takich jak tłusty papier czy zanieczyszczone opakowania. Miejmy na uwadze to, że z odzyskanych surowców produkuje się koszulki, dywany, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki szklane i plastikowe oraz wiele, wiele innych produktów.

Zamiast wdrażać cały proces produkcji, począwszy od wydobycia surowców, lepiej jest odzyskiwać to, co już mamy. Produkty w sklepach będą wówczas tańsze, a my zaoszczędzimy kolejne złotówki. 

Odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania należy bezpiecznie unieszkodliwić. Unieszkodliwianie odpadów powinno być ostatnim elementem postępowania z odpadami np.: poprzez bezpieczne składowanie odpadów na składowiskach.

Działania związane z recyklingiem wspiera projekt pod nazwą „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw proekologicznych i nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski.

do góry