Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/Punkt Usytuowania Pojemników na Odpady

Punkt Usytuowania Pojemników na Odpady

Wykaz punktów usytuowania pojemników selektywnej zbiórki odpadów (ogólnodostępnych) oraz punktów odbioru papieru na terenie gminy Dziadowa Kłoda

Dalborowice

 • Naprzeciw budynku byłej szkoły podstawowej ul. Namysłowska 21

Dziadów Most

 • Przy świetlicy wiejskiej - nr budynku 36

Dziadowa Kłoda

 • Przy hali sportowej – wjazd od ul. Kolejowej + poj. 1100 na papier
 • Przy gimnazjum ul. Słoneczna + poj. 1100 na papier

Gołębice

 • Obok świetlicy wiejskiej -nr budynku 84

Gronowice

 • Przy świetlicy wiejskiej - nr budynku 14

Lipka

 • Boisko sportowe - naprzeciw budynku 59 A

Miłowice

 • Przy świetlicy wiejskiej- Nr budynku 28
 • Przy szkole podstawowej + poj. 1100 na papier

Radzowice

 • przy świetlicy wiejskiej -Nr budynku 26

Stradomia Dolna

 • skrzyżowanie ul. Okrężnej z ul. Wiśniową

 

Oprócz tego selektywna zbiórka w Gminnym PSZOK-u tj. oczyszczalnia ścieków w Dziadowej Kłodzie.

Lipiec 2014r

do góry