Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/Jak Redukować i Segregować Śmieci w Domu

Jak Redukować i Segregować Śmieci w Domu

Jak redukować i segregować śmieci w domu, czyli… zasady racjonalnego postępowania z odpadami

Statystyczny Europejczyk produkuje każdego roku około pół tony odpadów, co świadczy o tym, że na co dzień nie przejmujemy się zbytnio kondycją Matki Ziemi. Tymczasem działalność ekologiczna nie wymaga bynajmniej dużej ilości czasu ani wielkich poświęceń.

Każdy z nas może już od najmłodszych lat uczestniczyć w procesie ochrony środowiska naturalnego. Lekcje ekologiczne i selektywna zbiórka odpadów to pierwszy etap nauki świadomości dbania o nasze otoczenie. Dzięki temu środowisko wokół nas ma szansę przetrwać tak, by kolejne pokolenia mogły korzystać z jego dobrodziejstw.

Ochrona środowiska w domu wymaga od nas jedynie odrobiny dobrej woli i systematyczności. Sami możemy wpływać na poprawę stanu naszego środowiska. Zapobiegajmy powstawaniu i segregujmy śmieci, wkładajmy je do odpowiednich pojemników, które nie bez przyczyny różnią się kolorami – każdy z nich przeznaczonych jest do innego rodzaju odpadów - m.in. pojemniki na szkło, papier, plastik. Pamiętajmy jednak, że przygotowane odpady powinny być czyste, suche, niezatłuszczone.

Jeśli mamy w domu mało miejsca na kilka pojemników, może warto na początek zastosować dwa pojemniki – na surowce wtórne i odpady niesegregowane (zmieszane). Jeśli dysponujemy większą przestrzenią - postawmy od razu kilka pojemników, przeznaczonych na poszczególne rodzaje odpadów.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zastanówmy się teraz, jak na co dzień działać proekologicznie i ograniczyć produkcję śmieci w naszych domach, aby pomóc sobie oraz naturze. Możemy zacząć od kupowania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, dlatego też napoje kupujmy w butelkach szklanych i zwrotnych, a na zakupach – zamiast używania dziesiątek plastikowych reklamówek używajmy przyjaznych dla środowiska lnianych toreb. Będziemy nie tylko proekologiczni, ale także bardziej eleganccy. Plastik nie wygląda zbyt ładnie i jest wrogiem środowiska. Warto przypomnieć o tym, że plastikowa torba produkowana w ciągu sekundy i używana przez nas przez średnio 25 minut, rozkłada się około 300 lat! Jednorazowe sztućce, kubki i talerzyki na przyjęciu czy biwaku również nie przyczyniają się do kurczenia się wysypisk śmieci.

Redukcja jako element zapobiegania powstawaniu odpadów

Kolejnym elementem podczas codziennych zakupów powinien być nasz świadomy wybór towaru, który wkładamy do koszyka. Wybierajmy produkty w ekologicznych opakowaniach, które można powtórnie użyć, czyli wykorzystać całość lub część produktu niebędącego odpadem ponownie do tego samego celu do jakiego był przeznaczony.

Warto zachować słoik, aby przechowywać w nim nasze domowe przetwory, a pojemniki po lodach wykorzystać np. do przechowywania żywności w lodówce. Stosujmy też długopisy z wymiennymi wkładami, a zamiast kupowania jednorazowych baterii, kupujmy akumulatory, które można ponownie naładować. Każda bateria wyrzucona do pojemnika na odpady komunalne stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska – może skazić 1m3 gleby i aż 400 litrów wody! Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie z tego sprawy.

Doskonałym pomysłem na redukcję odpadów jest również dzielenie się z innymi tym, co nam wydaje się już niepotrzebne. Przekazywanie znajomym bądź organizacjom charytatywnym swoich dawno zapomnianych ubrań, mebli czy książek jest proekologiczne oraz spowoduje uśmiech na niejednej twarzy.

Strzeżmy się też jednego z głównych grzechów dzisiejszej cywilizacji: marnowania jedzenia. Nie kupujmy ilości pożywienia, którego nie będziemy w stanie skonsumować.

Dążenie do minimalizacji ilości odpadów to nie tylko pomoc w ochronie środowiska, lecz również dbałość o nasze portfele. Mniej odpadów to przecież mniejsze koszty ich transportu, zbierania i przetwarzania.

Selektywne zbieranie odpadów

Selektywne zbieranie odpadów to kolejny niezbędny etap w systemie gospodarki odpadami, który pozwala na oszczędzanie zasobów naturalnych. Przyczynia się m.in. do zmniejszenia wycinki drzew, zużycia wody czy wydobycia węgla i ropy naftowej. Wpływa również pozytywnie na obniżenie kosztów produkcji towarów, co ma bezpośredni wpływ na nasz domowy budżet.

Selektywne zbieranie polega na takim zbieraniu, w ramach którego gromadzi się dany strumień odpadów charakteryzujący się takimi samymi właściwościami i cechami. W gospodarstwach domowych należy tak prowadzić segregację, aby umieszczać takie same odpady w jednym pojemniku (tj.: szkło do pojemnika ze szkłem, papier do pojemnika na makulaturę czy plastik do pojemnika na tworzywa sztuczne).

Może się także zdarzyć, że w związku z wdrożonym nowoczesnym systemem przetwarzania odpadów (segregacji) w specjalistycznych zakładach wystarczy tylko osobno umieszczać w pojemnikach odpady znacząco różniące się właściwościami, czyli osobno szkło, osobno odpady mokre, natomiast można połączyć w grupę tzw. odpady suche, czyli: papier, folie, tworzywa sztuczne, puszki, kartoniki po napojach i umieścić je w jednym pojemniku do zbierania odpadów.

Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów

Recykling

Wysegregowane odpady poddaje się procesom recyklingu, odzysku oraz ostatecznie unieszkodliwieniu. Recykling obejmuje np.: produkcje papieru z makulatury, produkcje szkła ze stłuczki szklanej, ponowne użycie aluminium odzyskanego z puszek aluminiowych, użycie starych opon i innych materiałów łatwopalnych jako paliwa w cementowniach.

Recykling jest alternatywą dla malejących zasobów surowców naturalnych oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Niewiele osób wie, jak często mamy z nim do czynienia. Można wspomnieć fakt, że koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej były wykonane z przetworzonych plastikowych butelek i że już 35 butelek PET wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy przed wycięciem aż 17 drzew. Miłośników jazdy na rowerze zainteresuje z kolei ciekawostka, że z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. Również odpady typu ziemia z doniczek, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, liście i gałęzie, skorupki z jaj czy fusy z kawy poddane kompostowaniu stanowią cenny nawóz bogaty w próchnicę i składniki odżywcze. Kompostownik można wykonać niewielkim nakładem pracy oszczędzając przy tym pieniądze, które musielibyśmy wydać kupując nawóz (bynajmniej nie lepszej jakości) w profesjonalnym sklepie ogrodniczym.

Pamiętajmy o tym, aby odpady rozdzielać starannie i dokładnie.

W oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczajmy tzw. odpady niebezpieczne, do których należą m.in.: przeterminowane leki, baterie, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, sprzęt RTV i AGD, który powinniśmy oddawać do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc: Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub sklepów.

 Nie umieszczajmy też w pojemnikach zanieczyszczonych przedmiotów takich jak tłusty papier czy zanieczyszczone opakowania. Miejmy na uwadze to, że z odzyskanych surowców produkuje się koszulki, dywany, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki szklane i plastikowe oraz wiele, wiele innych produktów.

 Zamiast wdrażać cały proces produkcji, począwszy od wydobycia surowców, lepiej jest odzyskiwać to, co już mamy. Produkty w sklepach będą wówczas tańsze, a my zaoszczędzimy kolejne złotówki.

Unieszkodliwianie

Odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania należy bezpiecznie unieszkodliwić. Unieszkodliwianie odpadów powinno być ostatnim elementem postępowania z odpadami np.: poprzez bezpieczne składowanie odpadów na składowiskach.

Jedną z inicjatyw, które w znaczący sposób wpływają na poprawę środowiska naturalnego poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych jest projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. na terenie 13 gmin: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw proekologicznych i nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

do góry