Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka Odpadami/Odpady Gromadzone Poza Posesją

Odpady Gromadzone Poza Posesją

Sposób postępowania z pozostałymi odpadami gromadzonymi w sposób selektywny poza posesją własną:

odpady wielkogabarytowe (meble, dywany itp.) będą zbierane raz w roku

 • W terminie jesiennym (wrzesień-październik) na zasadzie „wystawki” dokładny termin w harmonogramie rocznym;

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Należy dostarczyć do punktu zbiórki ZSEE
  • w miejscowości Dalborowice ul. Namysłowska 41, telefon 605 541 605; 605 213 831
  • lub do magazynu ul. Oleśnicka 1 w Dziadowej Kłodzie

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

 • należy wrzucić do kontenera usytuowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie w godzinach 8:00-14:00 (nie dotyczy rozbiórki, budowy lub przebudowy budynków-w tym przypadku kontener do wywozu zamawia inwestor).

Zużyte baterie

 • zbierane są w sklepach, w szkołach, w budynku urzędu gminy (odpowiednie pojemniki);

Zużyte akumulatory

 • zbierane są w sklepach zamiennie w trakcie zakupu nowego akumulatora lub w odpowiednim pojemniku w magazynie ul. Oleśnicka 1 w Dziadowej Kłodzie w godz. pracy urzędu;

Przeterminowane farby, lakiery, chemikalia

 • zbieramy w odpowiednim kontenerze na obiekcie oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie;

Przeterminowane leki

 • rzucamy do odpowiedniego pojemnika w budynku ośrodka zdrowia w Dziadowej Kłodzie.

 Odpady organiczne

 • Kompostowanie to główny sposób wykorzystania odpadków organicznych.

Potrzeby przekazania do zagospodarowania odpadów zielonych nalezy zgłosić do Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku z podaniem informacji o przewidywanej ilości odpadów.

do góry