Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Turysty/Historia/Zabytki/Wykaz Zabytków w Gminie Dziadowa Kłoda

Wykaz Zabytków w Gminie Dziadowa Kłoda

Wykaz obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków

Dalborowice
LP Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr zabytków
1. Dalborowice Cmentarz wiejski w południowej części wsl połowa XIX -
2. Dalborowice Zespół pałacowo-parkowy -   658 z dn. 14.12.92
2a. Dalborowice Pałac Nr 22 4 ćwierć XIX 658 z dn. 14.12.92
2b. Dalborowice Park krajobrazowy - VIII/XX 658 z dn. 14.12.92
3. Dalborowice Zespół folwarczny dworski - XIX/XX -
3a. Dalborowice Budynek Inwentarski - 1918 -
3b. Dalborowice Chlewnia - 1910 -
3c. Dalborowice Stodoła - 1923 -
3d. Dalborowice Chlewnia - 1910 -
3e. Dalborowice Dom mieszkalny Nr 23 1903 -
4. Dalborowice Zespół gospodarczy dworski - 1893-29 -
4a. Dalborowice Podwórze 1 - - -
4b. Dalborowice Magazyn narzędziowy - 1920 -
4c. Dalborowice Stajnia ob. magazyn - 1898 -
4d. Dalborowice Obora — jałownik - 1925 -
4e. Dalborowice Dom mieszkalny - 1920 -
4f. Dalborowice Obora — jałownik - 1918 -
4g. Dalborowice Paszarnia - 1929 -
4h. Dalborowice Spichlerz - 1923 -
4i. Dalborowice Stelmachamnia - 1900 -
4j. Dalborowice Magazyn nawozów - 1897 -
4k. Dalborowice Park podworski - 2 połowa XIX -
4l. Dalborowice Podwórze 2 - - -
4m. Dalborowice Stodoła - 1893 -
4n. Dalborowice Stodoła - 1913 -
4o. Dalborowice Chlewnia (przybudówka, stodoły) - 1920 -
4p. Dalborowice Kuźnia z garażem - 1913 -
4r. Dalborowice Chlewnie - 1913-20 -
4s. Dalborowice Dom mieszkalny - 1894 -
4t. Dalborowice Dom mieszkalny - 1905 -
4u. Dalborowice Dom mieszkalny - lata 30te XX  -
5 Dalborowice Zespół folwarczny "Nowiec" - - -
5a. Dalborowice Dom mieszkalny (ośmiorak) - 1898 -
5b. Dalborowice Obora - jałownik - 1923 -
5c. Dalborowice Cielętnik - 1896 -
5d. Dalborowice Stodoła - 1894 -
6. Dalborowice Młyn wodny ul. Akacjowa 5 początek XX -
7. Dalborowice Dom mieszkalny ul. Namysłowska 28 początek XX -
8. Dalborowice Dom mieszkalny Nr 21 4 ćwierć XX -
9. Dalborowice Dom mieszkalny Nr 46 XVIII/XIX -
10. Dalborowice Dom mieszkalny wraz z częścią gosp. Nr 52 2 połowa XX -
11. Dalborowice Dom mieszkalny Nr 59 4 ćwierć XX -
12. Dalborowice Dom mieszkalny Nr 65 4 ćwierć XX -
13. Dalborowice Dom mieszkalny ul. Młyńska 2 koniec XIX -
14. Dalborowice - Wygoda Młyn wodny ul. Młyńska 17 lata 30te XX -
Dziadowa Kłoda
LP Miejscowość Obiekt Adres Wiek
1 Dziadowa Kłoda Zespół kościoła parafialnego - -
1a. Dziadowa Kłoda Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP  ul. Kościelna 2 1866-69
1b. Dziadowa Kłoda Plebania - 1876
1c. Dziadowa Kłoda Cmentarz kat. - pierwsza połowa XIX
2. Dziadowa Kłoda Cmentarz wiejski Na północny zachód od wsi druga połowa XIX
3. Dziadowa Kłoda Zespół folwarczny - druga połowa XIX
3a. Dziadowa Kłoda Dom mieszkalny (czworak) Nr 85 początek XX
3b. Dziadowa Kłoda Stodoła, ob. magazyn - druga połowa XIX
4. Dziadowa Kłoda Dom mieszkalny, ob. Urząd Gminy  - około 1920
5. Dziadowa Kłoda Dom mieszkalny, ob. Komenda Policji  - około 1920
6. Dziadowa Kłoda Dom mieszkalny Nr 19 1911
7. Dziadowa Kłoda Szkoła, ob. Biblioteka  Nr 55 początek XX
8. Dziadowa Kłoda Dom mieszkalny Nr 85 początek XX
9. Dziadowa Kłoda — Kolonia Karłowice  Zespół leśniczówki:  ul. Leśna 8 -
9a. Dziadowa Kłoda — Kolonia Karłowice  Dom mieszkalny - 1880-90
9b. Dziadowa Kłoda — Kolonia Karłowice  Budynek gospodarczy - 1880-90
9c. Dziadowa Kłoda — Kolonia Karłowice Brama i mur ogrodzeniowy  - 1880-90
Dziadów Most
LP Obiekt Adres Wiek
1. Zespół Pałacowy - 1800-1925 
1a. Pałac (ruina) - XVIII-XIX
1b. Oficyna pałacowa, ob. Dom mieszkalny - około 1800
1c. Oranżeria Pałacowa Nr 40 1832
1d. Dom mieszkalny dla służby folwarcznej Nr 47 początek XX
1e. Budynek Mieszkalny, d. inwertarski - początek XX
1f. Spichlerz, ob. magazyn sprzętu rolniczego - początek XIX
1g. Spichlerz - stajnia Nr 34 początek XIX
1h. Magazyn dworski - początek XIX
1i. Stajnia - XIX/XX
1j. Stodoła, ob. magazyn - początek XIX
1k. Stodoła - koniec XIX
2. Park pałacowy - XVIII-XIX
3. Dom mieszkalny Nr 4 początek XIX
4. Dom mieszkalny Nr 32 koniec XIX
5. Zagroda Nr 34 (dawniej 37) -
5a. Dom mieszkalny - koniec XIX
5b. Obora - koniec XIX
6. Dom mieszkalny Nr 35 około 1915
7. Dom mieszkalny z Kuźnią - 2 połowa XIX
Gołębice
LP Obiekt Adres Wiek
1. Kościół filialny św. Idziego (dawniej protestancki) - 1917
1a. Cmentarz kat. - druga połowa XIX
2. Stacja kolejowa - lata 20te XX
3. Dom mieszkalny Nr 11 4 ćwierć XIX
3a. Mur ogrodzeniowy - -
4. Szkoła Nr19 lata 30te XX
5. Dom mieszkalny Nr 40 początek XX
6. Dom mieszkalny - gosp. Nr 41 początek XX
7. Dom mieszkalny Nr 71 4 ćwierć XIX
8. Dom mieszkalny Nr 76 początek XX
8a. Stodoła - początek XX
9. Zagroda Nr 81 -
9a. Dom mieszkalny - 4 ćwierć XIX
9b. Obora - 4 ćwierć XIX
10. Dom mieszkalny, dawniej rzeźnia i karczma  Nr 84/85 1911
11. Dom mieszkalny - gosp. Nr 86 początek XX
12. Dom mieszkalny Nr 93 4 ćwierć XIX
Gronowice
LP Obiekt Adres Wiek
1. Zespół gospodarczy dworski - XIX/XX
1a. Dwór - około 1900
1b. Obora dworska, ob. magazyn opału - XIX/XX
1c. Stodoła - XIX/XX
1d. Park podworski - XIX
1e. Folwark "Kłochowice" - XIX/XX
1f. Stodoła - 1905
1g. Dom mieszkalny dla służby folwarcznej - 1895
2. Szkoła Nr 15/17 około 1915
Lipka
LP Obiekt Adres Wiek
1. Zespół folwarczny - koniec XIX - 1929
1a. Dom mieszkalny - 1929
1b. Obora - XIX/XX
1c. Stodoła, ob., magazyn materiałów budowlanych - koniec XIX
1d. Stodoła - początek XX
2. Szkoła - 1925-1930
3. Dom mieszkalny z piekarnią (?) Nr 17 około 1900
4. Dom mieszkalny - gospodarstwo Nr 18 około 1819
Miłowice
LP Obiekt Adres Wiek Rejestr zabytków
1. Zespół kościelny - - -
1a. Kościół ewangelicki, ob. par. św. Antoniego Padewskiego  - 1715 1180 z dn. 2.12.64
1b. Pastorówka, ob. plebania  - około 1920 -
2. D. cmentarz wiejski w sąsiedztwie kościoła 2 połowa XIX -
3. Dom mieszkalny Nr 20 4 ćwierć XIX -
3a. Obora Nr 20 4 ćwierć XIX -
4. Szkoła rolnicza, ob. przedszkole  Nr 90 XIX/XX -
5. Dom mieszkalny Nr 104 XIX/XX -
6. Dom mieszkalny, d. magazyn Nr 106 koniec XIX -
7. Dom mieszkalny Nr 107 koniec XIX -
8. Dom mieszkalny Nr 109 koniec XIX -
8a. Obora - - -
8b. Stodoła - - -
9. Dom mieszkalny Nr 112 4 ćwierć XIX -
Radzowice
LP Obiekt Adres Wiek Rejestr zabytków
1. Kościół filialny Świętej Trójcy - 1 połowa XVIII, koniec XIX 1645 z dn. 15.04.66
1a. Cmentarz katolicki - około XV -
2. Zespół dworski - 4 ćwierć XIX -
2a. Dwór Nr 41 4 ćwierć XIX -
2b. Budynek gospodarczy - 4 ćwierć XIX -
2c. Altana - koniec XIX -
2d. Studnia - 1730, koniec XIX -
2e. Park podworski - - -
3. Dom mieszkalny Nr 14 1932 -
4. Dom mieszkalny Nr 18 2 połowa XIX -
5. Dom mieszkalny Nr 20 koniec XIX -
6. Dom mieszkalny, d. proboszczówka (?) Nr 36 XVIII/XIX -
7. Zagroda Nr 39 - -
7a. Dom mieszkalny - koniec XIX -
7b. Obora, ob. dom mieszkalny - koniec XIX -
9. Zagroda Nr 66 - -
9a. Dom mieszkalny - 1888 -
9b. Stodoła - po 1888 -
10. Dom mieszkalny Nr 67 około 1930 -
Stadomia Dolna (Nowa)
LP Miejscowość Obiekt Adres Wiek Rejestr zabytków
1. Stradomia Dolna (Nowa) Zespół pałacowo-parkowy - - 748 z dn. 25.02.98 
1a. Stradomia Dolna (Nowa) Pałac Nr 49 1 połowa XIX, 1922 748 z dn. 25.02.98
1b. Stradomia Dolna (Nowa) Park pauacowy - koniec XIX 748 z dn. 25.02.98
2. Stradomia Dolna Zespół folwarczny - początek XX -
2a. Stradomia Dolna Dom mieszkalny Nr 45 początek XX -
2b. Stradomia Dolna Dom mieszkalny Nr 47 początek XX -
2c. Stradomia Dolna Dom mieszkalny Nr 48 początek XX -
2d. Stradomia Dolna Kuźnia z mieszkaniem  Nr 48 początek XX -
2e. Stradomia Dolna Dom mieszkalny Nr 50 początek XX -
2f. Stradomia Dolna Dom mieszkalny (czworak?) Nr 51 XIX/XX -
2g. Stradomia Dolna Dom mieszkalny (czworak?) Nr 53 początek XX -
2h. Stradomia Dolna Dom mieszkalny Nr 76 początek XX -
2i. Stradomia Dolna Gołębnik, ob. magazyn chemiczny  - początek XX -
2j. Stradomia Dolna Stodoła, ob. magazyny  - początek XX -
2k. Stradomia Dolna Obora - początek XX -
2l. Stradomia Dolna Obora, ob. tuczarnia - początek XX -
2ł. Stradomia Dolna Jałownik, ob. tuczarnia - początek XX -
2m. Stradomia Dolna Spichlerz - początek XX -
3. Stradomia Dolna Zagroda Nr 37 - -
3a. Stradomia Dolna Dom mieszkalny - początek XIX -
3b. Stradomia Dolna Obora - koniec XIX -
3c. Stradomia Dolna Zabudowania gospodarcze - 1843 -
4. Stradomia Nowa Zespół pałacowo-folwarczny - - -
4a. Stradomia Nowa Pałac Nr 19 XIX -
4b. Stradomia Nowa Rządcówka (?) Nr 11 1896 -
4c. Stradomia Nowa Dom mieszkalny (czworak) Nr 19 XIX -
4d. Stradomia Nowa Kuźnia z domem mieszkalnym Nr 10 1897 -
4e. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 12 1897 -
4f. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 13 1900 -
4g. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 14/15 1900 -
4h. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 16 1890 -
4i. Stradomia Nowa Dom mieszkalny (czworak) Nr 18 1890 -
4j. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 21 1888 -
4k. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 22 1900 -
4l. Stradomia Nowa Dom mieszkalny, d., magazyn warzyw  Nr 23 1900 -
4ł. Stradomia Nowa Obora - 1899 -
4m. Stradomia Nowa Obora - jałownik - 1900 -
4n. Stradomia Nowa Obora - jałownik - 1900 -
4o. Stradomia Nowa Stajnia - początek XX -
4p. Stradomia Nowa Bukaciarnia - 1900 -
4r. Stradomia Nowa Chlewnia z domem mieszkalnym, ob. piwnice  - 1899 -
4s. Stradomia Nowa Chlewnia  - początek XX -
4t. Stradomia Nowa Stodoła, ob. mieszalnia pasz  - koniec XIX -
4u. Stradomia Nowa Stodoła, ob. mieszalnia-składowisko pasz  - koniec XIX -
4w. Stradomia Nowa Gołębnik, ob. stróżówka - lata 20-te XX  -
4x. Stradomia Nowa Spichlerz - 1898 -
4y. Stradomia Nowa Budynek dla obsługi - 1899 -
4z. Stradomia Nowa Magazyn paszowy - 1920 -
4ż. Stradomia Nowa Szopa magazynowa - 1919 -
4ź. Stradomia Nowa Szopa - 1920 -
4źź. Stradomia Nowa Transformator - około 1900 -
5. Stradomia Nowa Dom mieszkalny, d. szkoła  Nr 6 początek XX -
6. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 7 początek XX -
7. Stradomia Nowa Dom mieszkalny Nr 20 koniec XIX -
do góry