Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2018/Utwardzenie kostką działki świetlicy w Miłowicach

Inwestycja utwardzenia kostką brukową działki świetlicy wiejskiej została zapoczątkowana w lutym 2017 roku. Złożono wówczas do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisano w sierpniu 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznanie pomocy w wysokości 46 895,00 złotych. Wartość całkowita operacji wyniosła 80 655,6 złotych.

Zadanie pod nazwą „Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej w gminie Dziadowa Kłoda poprzez urządzenie lokalnego miejsca spotkań w centrum wsi Miłowice” obejmuje wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej kostką brukową oraz zakup czterech kompletów stołów z ławkami.

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy na utwardzenie kostką brukową przeprowadzane było trzykrotnie. Pierwsze postępowanie, przeprowadzone w październiku 2017 roku, zostało unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. Drugie postępowanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2017 roku, zostało ono unieważnione w związku z przekroczeniem przez złożoną ofertę wysokości środków przewidzianych w budżecie gminy na zrealizowanie zadania. W związku z nastaniem sezonu zimowego procedura wyłaniania wykonawcy została wstrzymana. W trakcie przeprowadzonego na przełomie lutego i marca 2018 roku ponownego wyboru wykonawcy złożone zostały cztery oferty, z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Usługowo- Budowlanej Michał Fonfara na kwotę 76 572,00 złotych. Umowa z wykonawcą została podpisana 26 marca 2018, realizacja inwestycji trwała do 30 kwietnia 2018 roku.

W ramach projektu zakupiono również cztery komplety drewnianych stołów z ławkami za kwotę 4 083,60 złotych.

Przeprowadzona inwestycja ma na celu stworzenie miejsca przyjaznego, atrakcyjnego i sprzyjającego integracji mieszkańców. Realizacja projektu poprawiła estetykę oraz funkcjonalność lokalnej przestrzeni. Stworzone zostało miejsce będące centrum życia wiejskiego, gdzie organizowane będą lokalne uroczystości i spotkania integracyjne. Miejsce to jest przestrzenią ogólnodostępną poprawiającą wizerunek wsi, a tym samym promującą całą gminę.

do góry