Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2018/Chodnik dla pieszych Gronowice

Etap 1

W wyniku zapytania ofertowego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1503D w miejscowości gronowice polegającej na wykonaniu chodnika – etap I” zostało wybrane przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, Tomasz Oziębły, ulicy Piłsudskiego 8, 46-100 namysłów, z którym w dniu 15.03.2018 roku została podpisana umowa. Wartość wykonanych robót wyniosła 64 103,53 złotych. Prace budowlane zostały wykonane i odebrane w dniu 08.05.2018 roku.

Zakres prac obejmował wykonanie:

  • chodnika z kostki brukowej o długości - 100,0 mb,
  • posadowienie na ławach betonowych krawężników i obrzeży o  łącznej długości – 224,4 mb,
  • remont kanalizacji deszczowej o średnicy 200 i 400mm wraz z  wymianą  dwóch studni – 42,0 mb,
  • odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi  powiatowej pow. 30m2.
do góry