Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Rok 2022

Inwestycje w 2022 roku:

  • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Parkowa.
  • Zakup działki pod przepompownię.
  • Wymian pokrycia dachowego pałac Gronowice.
  • Modernizacja kotłowni w ZS Dziadowa Kłoda.
  • Modernizacja Sali dydaktycznej w ZS Dziadowa Kłoda.
  • Wykonanie altany wraz z ułożeniem kostki przy świetlicy wiejskiej Dziadów Most.
  • Ochrona nad zabytkami kościół Miłowice.
  • Naprawa dachu na Hali sportowej.
  • Izolacja i odwodnienie budynku Hali sportowej.

Pozostałe inwestycje:

do góry