Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2022/Modernizacja świetlicy wiejskiej Dziadowa Kłoda

Kolejna świetlica wiejska została zmodernizowana!

Tym razem prace wykonane zostały w świetlicy w Dziadowej Kłodzie, a polegały na remoncie dwóch połaci dachu, wymianie rynien i rur spustowych, wykonaniu instalacji odgromowej, rozbiórce i wymurowaniu nowych kominów wraz z ociepleniem i czapami kominowymi, rozbiórce trzonu kuchennego wraz z uzupełnieniem płytkami ściennymi i podłogowymi, wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i magazynu, wykonaniu ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniu kuchni oraz pomieszczeniu magazynu, remoncie zawilgoconych miejsc w magazynie poprzez rozbiórkę sufitu, skucie tynków, wykonanie izolacji sufitu wełną mineralną oraz położenie nowych tynków, generalny remont chłodni poprzez demontaż drzwi, posadzki, ścian i wykonanie pomieszczenia chłodni na nowo.

W ramach prac dodatkowych wykonano nową instalację elektryczną w pomieszczeniu magazynu i kuchni.

Całość robót wyniosła 200.100,00 zł.

do góry