Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2018/Przydrożne tablice informacyjno-turystyczne

Przydrożne tablice informacyjno-turystyczne

Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Dziadowa Kłoda poprzez wykonanie tablic informacyjno-turystycznych na granicach przydrożnych gminy.

Inwestycja budowy tablic informacyjno-turystycznych została zapoczątkowana w lutym 2017 roku. Złożono wówczas do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisano w styczniu 2018 roku z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznanie pomocy.

Kwota całkowita operacji wyniosła 52 085 złotych, wartość dofinansowania - 33 141 złotych.

Zrealizowana operacja obejmowała zakup siedmiu sztuk tablic turystyczno- promocyjnych tak zwanych witaczy. Tablice rozmieszczone zostały w następujących lokalizacjach:

  • dz. Nr 336, obręb Gronowice, droga gminna - 1 szt.
  • dz. Nr 349/1, obręb Gronowice, droga gminna - 1 szt.
  • dz. Nr 325, obręb Dalborowice, droga gminna - 1 szt.
  • dz. Nr 406, obręb Lipka, droga gminna - 1 szt.
  • dz. Nr 137, obręb Dziadów Most, droga gminna - 1 szt.
  • dz. Nr 7, obręb Stradomia Dolna, działka prywatna - 1 szt
  • dz. Nr 810, obręb Dziadowa Kłoda, droga gminna - 1 szt.

Zamontowane witacze posiadają wysokość 4 metrów, konstrukcja dwustronna, powierzchnia witacza wykonana z blachy ocynkowanej. Witacze pokryte są folią odblaskową, odbijającą światło reflektorów samochodowych, która zapewnia ich widoczność nocą.

Wykonawcą zadania była firma MENTOR Rafael Makowski z Bydgoszczy, wartość zamówienia wyniosła 48 585,00 złotych.

Celem zrealizowanego projektu jestz atrakcyjności turystycznej gminy Dziadowa Kłoda oraz promocja lokalnych walorów poprzez oznakowanie tablicami informacyjno-promocyjnymi.

do góry