Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2018/Budowa placów zabaw w miejscowości Dalborowice i Gronowice

Budowa placów zabaw w miejscowości Dalborowice i Gronowice

W dniu 23 sierpnia 2018 roku we Wrocławiu zawarto Umowę pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Dziadowa Kłoda na zadanie realizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Województwo dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury w miejscowości Dalborowice i Gronowice, gmina Dziadowa Kłoda” w wysokości do 25.000 złotych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Dalborowice i Gronowice, zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, poprawa estetyki wsi oraz stworzenie warunków do integracji i aktywności społeczności lokalnej.

do góry