Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Plac zabaw w Radzowicach

Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Radzowice- urządzenia zabawowe i fitnes.

Inwestycja budowy urządzeń zabawowych i fitness na działce Nr 31/2 w miejscowości Radzowice została zapoczątkowana w lutym 2017 roku. Złożono wówczas do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisano w październiku 2017 roku z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznanie pomocy w wysokości 48 041,00 złotych.

Projekt obejmował zakup, dostawę i montaż elementów zabawowych i fitness oraz lampy solarnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego dla urządzeń zabawowych i fitness jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę Magic Garden Sp. z o.o., ulica Wyszyńskiego 60A, 88- 170 Pakość, zaś dla lampy solarnej ofertę firmy RMS Polska Sp. z o.o., Zagorzyce 12b, 39-126 Zagorzyce.

W ramach wykonanego placu zabaw zakupiono i zamontowano:

 • Urządzenie linowe typu stożek/ choinka/piramida
 • Bujak/ sprężynowiec bez barierek
 • Huśtawkę wagową typu ważka
 • Huśtawkę wahadłową podwójną
 • Karuzelę okrągłą krzyżową z platformą
 • Huśtawkę bociąnie gniazdo
 • Zestaw zabawowy duży
 • Urządzenie fitness orbitrek i biegacz
 • Urządzenie fitness wyciąg górny i wioślarz
 • Urządzenie fitness twister i podciąg nóg
 • Urządzenie fitness jeździec i drążek
 • Stół do tenisa
 • Regulamin placu zabaw
 • Lampę solarną

Celem projektu pod nazwą Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowości Radzowice, gmina Dziadowa Kłoda był rozwój gminy pod względem turystyczno-rekreacyjnym, podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Radzowice, jak również całej gminy oraz poprawa jakości życia, w tym jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy Dziadowa Kłoda oraz turystów.

do góry