Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2015/Remont Szkoły podstawowej w Dziadowej Kłodzie

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

W dniu 29 maja 2015 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na: Remont Szkoły Podstawowej w Dziadowej Kłodzie, polegający na dostosowaniu obiektu Szkoły Podstawowej do aktualnie obowiązujących przepisów PPOŻ.

W przetargu uczestniczyła 1 firma, która zaoferowała korzystna cenę dla Zamawiającego:

  • Litwiniak - Usługi Drogowe i Budowlane Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak s.c., 56-500 Syców – Wioska, ulica Akacjowa 40A, zaproponowała cenę brutto w wysokości 92.361,79 złotych.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 9 czerwca 2015 roku.

Termin zakończenia zadania upływa z dniem 10 sierpnia 2015 roku.

do góry