Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2015/Remont podłogi sali gimnastycznej w Miłowicach

Informacja o wyniku przetargu na „Przebudowę budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłowicach"

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych

W dniu 19-10-2015 roku został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłowicach. Do przetargu zaproszono 5 oferentów, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę:

  • Zakładu Budowlano - Montażowego Krzysztof Lentka, ulica Broniewskiego 30, 56-500 Syców, który zaproponował cenę brutto w wysokości 79 403,41zł

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 26 października 2015 roku.

Termin wykonania robót upływa w dniu 29.12.2015 roku.

do góry