Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2015/Budowa chodnika przy ul. Śłonecznej w Dziadowej Kłodzie

Budowa chodnika przy ul. Śłonecznej w Dziadowej Kłodzie

Informacja o wykonaniu robót budowlanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy przy udziale Gminy Dziadowa Kłoda.

W miejscowości Dziadowa Kłoda przy drodze powiatowej nr 1500d, ulica Słoneczna został wykonany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 metra, na podsypce piaskowej o grubości 10cm wraz z górna podbudową z kruszywa łamanego 0/0,315 o grubości 10 centymetrów.

Wykonawcą robót był Zakład Utrzymania i Budowy Dróg, Bronisław Myszakowski, ul. Matejki 26/2, 56 - 500 Syców.

Prace rozpoczęto w dniu 28.07.2015, a zakończono w dniu 24.08.2015 roku.

Wartość robót wyniosła 50.127,47 złotych, w tym Gmina Dziadowa Kłoda współfinansowała zadanie kwotą 25.000,00 złotych.

Chodnik w Dziadowej Kłodzie

Budowa chodnika w Dziadowej Kłodzie

do góry