Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2015/Budowa parkingu przed szkołą w Miłowicach

W miejscowości Miłowice przy drodze powiatowej nr 1504d na wysokości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miłowicach została wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy zatoka postojowa z kostki brukowej, na podsypce piaskowej o grubości 10 centymetrów wraz z górna podbudową z kruszywa łamanego 0/0,315 o grubości 10 centymetrów i warstwą dolną podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości 15 centymetrów.

Wykonawcą robót był Zakład Utrzymania i Budowy Dróg, Bronisław Myszakowski, ul. Matejki 26/2, 56 – 500 Syców

Prace zakończono w dniu 15.10.2015 roku.

Wartość robót wyniosła 46 189,92 zł, w tym Gmina Dziadowa Kłoda współfinansowała zadanie kwotą 25 000,00 złotych.

do góry