Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Turysty/Trasy rowerowe/Trasa "Zabytkowych alei"

Trasa "Zabytkowych alei"

Długość: około 13 kilometrów; trasa o niskim stopniu trudności. Prowadzi z Dziadowej Kłody przez Stradomię Dolną, Kwaśninę, Radzowice do Dziadowej Kłody. Istnieje możliwość jazdy z Radzowic w kierunku Miłowic i dalej trasą "Wzdłuż Miłki i Widawy". Wiedzie ona prawie bez przerwy szpalerem drzew różnych gatunków. Cześć z nich to pomiki przyrody.

 • 0.0 km Trasę rozpoczynamy w centralnym punkcie Dziadowej Kłody, na skrzyżowaniu głównych ulic, w pobliżu Urzędu Gminy. Ruszamy drogą na północ, w kierunku Stradomii Dolnej. Przez najbliższe kilometry trasa prowadzi w górę Widawy oraz, co stanowi o jej istocie, zabytkowymi alejami drzew.
 • 2.0 km Dojeżdżamy do Stradomii Dolnej. We wsi znajduje się zespół dworski, składający się z dworu czworaków z początku XX wieku, stodoły i skromnego parku dworskiego z końca XIX wieku. Kontynuujemy jazdę drogą asfaltową, która skręca w lewo. W środkowej części wsi znajdziemy pozostałości starego cmentarza.
 • 2.4 km Dotarliśmy do skrzyżowania, na którym musimy podjąć decyzję. Możemy skręcić w lewo na drogę gruntową. Pojedziemy teraz na południowy zachód, w cieniu drzew, kolejną zabytkową aleją. Jest to krótsza wersja tej trasy. Skrócimy wtedy ją o 1,1 kilometra.
  • Wybierając dłuższy wariant trasy jedziemy prosto, drogą asfaltową, również wśród drzew po obu stronach drogi. Po przejechaniu 1,2 kilometra, na skrzyżowaniu w pobliżu mostu na Widawie, skręcimy w lewo, wybierając aleję biegnącą jak gdyby w lewo do tyłu w stosunku do naszego dotychczasowego kierunku jazdy. Jedziemy na południe i po 1,4 kilometra dotrzemy do skrzyżowania. W miejscu tym, z lewej dochodzi aleja, którą moglibyśmy skrócić trasę. Jedziemy prosto, w stronę Radzowic. Naturalnie, nic nie stoi na przeszkodzie, by trochę pobłąkać się w okolicy i przemierzyć oba warianty trasy.
 • 5.0 km Udajemy się na południe zabytkową aleją, by następnie wjechać do lasu.
 • 5.4 km Skrzyżowanie w Kwaśnych Kątach, inaczej Kwaśninie. Jedziemy prosto. Po opuszczeniu lasu znów zabytkową aleją lipową zmierzamy do wsi Radzowice. Wiele z drzew przydrożnych to pomniki przyrody.
 • 7.7 km Radzowice. Zachowała się typowa dziewiętnastowieczna gospodarcza zabudowa wiejska (budynki mieszkalne i obory) i dawny układ dróg. Wiele obiektów znajduje się na liście konserwatorskich zabytków architektury i budownictwa. Po wjeździe do centrum, widoczny przed nami po lewej stronie kościół filialny pod wezwaniem św. Trójcy z pierwszej połowy XVIII wieku wraz z otaczającymi go terenami zieleni i cmentarzem także objęty jest ochroną konserwatorską.
  • Sam układ przestrzenny wsi stanowi element objęty ochroną, co w tym przypadku polega na obowiązku zachowania i wyeksponowania elementów historycznego układu przestrzennego, to jest rozplanowania dróg, ulic i placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji zieleni. We wsi jest też zespół dworski z końca XIX wieku, w skład którego wchodzi dwór (użytkowana jest tylko część południowa, reszta uległa zniszczeniu), dworski budynek gospodarczy i konstrukcja drewnianej altany oraz murowana studnia z 1730 roku. W jego pobliżu znajdziemy pozostałości dawnych ogrodów.
  • W obrębie Radzowic występują stanowiska archeologiczne. Strefą ochrony reliktów archeologicznych objęto grodzisko stożkowate z przełomu średniowiecza i nowożytności. W Radzowicach mieszka rzeźbiący w drewnie, Bogusław Panek.
  • By obejrzeć to wszystko, warto zatoczyć pętlę po czworokącie (zbliżonym do kwadratu), jaki tworzą główne ulice, modyfikując trasę w odpowiednich miejscach. Musimy po wjeździe do centrum, skręcić w prawo i jechać prosto ponad 200 metrów. Potem skręcamy w lewo i po 200 metrach ponownie w lewo. W tym miejscu, skręcając w prawo, możemy pojechać, również aleją, do Miłowic. Kontynuując objazd Radzowic dotrzemy do głównego skrzyżowania we wsi. Po lewej widzimy wspomniany już kościół, a na wprost asfaltowa droga prowadząca do Dziadowej Kłody.
 • 8.8 km Skręt w prawo. Po około stu metrach zjazd w lewo na drogę gruntową.
 • 10.3 km Przejeżdżamy przez dawną linię kolejową Syców - Namysłów. Został po niej nasyp i zardzewiałe znaki. Po około czterystu metrach znajdziemy się na skrzyżowania. W przyszłości będziemy widzieć przed nami zalew na Widawie. Ale póki co skręcamy w lewo i udajemy się do Dziadowej Kłody.
 • 12.5 km Ponownie przejeżdżamy przez wspomnianą już byłą linię kolejową. Drzewa rosnące wzdłuż drogi, którą się poruszamy, towarzyszą nam aż do Dziadowej Kłody
 • 13.2 km Kończymy trasę na głównym skrzyżowaniu w Dziadowej Kłodzie. Na zakończenie możemy jeszcze udać się do Pani Maszyny, zajmującej się artystycznym hafciarstwem, by obejrzeć jej prace, a może nawet coś zakupić na pamiątkę.
do góry