Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Trasa do Arboretum

Długość trasy około 20 km; trasa o niewielkim stopniu trudności. Prowadzi przez tereny miasta, koło stacji kolejowej w Sycowie przez Arboretum i dalej w kierunku zalewu na Widawie w Stradomi Wierzchniej i ponownie do Sycowa. Prowadzi generalnie przez tereny przekształcone przez człowieka oraz lasy.

 • 0,0 km Początek trasy znajduje się w rynku w Sycowie. Tu jest także parking dla samochodów, a w okolicy sklepy i Muzeum Regionalne ze stałą ekspozycją pod tytułem „Historia Sycowa od czasów najdawniejszych do teraźniejszości” oraz różne ekspozycje czasowe. W okolicy rynku jest wiele dróg ruchu jednokierunkowego, o czym rowerzyści też powinni pamiętać. Jedziemy ulicą ks. Rudy przez plac Królowej w lewo.
 • 0,2 km Obok ewangelickiego kościoła Apostołów Jana i Piotra, z lewej strony, wjeżdżamy do parku miejskiego, Kościół wybudowano w końcu XVIII wieku według projektu Karla Langhansa. Ta barokowa budowla swego czasu była określana jako jeden z najpiękniejszych kościołów ewangelickich na Śląsku. Żeby postawić kościół w tym miejscu, rozebrano i usunięto część miejskich murów i zasypano fosę. Mijając kościół, zauważamy 4 kamienne (piaskowiec) figury symbolizujące cztery pory roku oraz posągi z brązu, symbolizujące rzeki Francji, będące kopiami rzeźb wersalskich. Autorem ich jest paryski artysta Val d’ Osnet, a stanowiły swego czasu element zagospodarowania parku wokół zamku. Park ma obecnie powierzchnię około 14 ha, zaś dawniej był większy. Założony w XVII wieku w stylu angielskim okalał zamek. Częściowo zachował się drzewostan parku, w tym między innymi cisy, platany, cyprysy, jawory, buki o graby. Znajduje się tu również kaplica grobowa książąt Biron von Curland, a od strony południowej zamyka go zabytkowa brama.
 • 0,4 km Jedziemy Aleją spacerową. Po lewej stronie, w pewnym oddaleniu od trasy, znajduje się plac zabaw dla dzieci. Nieco dalej, po prawej, miniemy staw z wysepką na środku. Wokół znajdują się ławeczki i jest to dobre miejsce na postój. Alternatywnie do niego znajdujemy nieco dalej, po lewej stronie, obok amfiteatru leśnego, gdzie latem odbywają się różne imprezy, w tym niezapomniane wcześniej dni Sycowa.
 • 0,8 km Skręcamy w prawo. Poruszamy się już drogami gruntowymi. Przejeżdżamy przez mostek i jedziemy cały czas w kierunku zachodnim. W pobliżu znajduje się boisko. Wokół nas nadal tereny zielone, miejscami wyraźnie podmokłe.
 • 1,2 km Wyjeżdżamy na drogę utwardzoną i skręcamy w prawo. Po prawej stronie tereny przemysłowe, obszar dawnego PGR-u.
 • 1,5 km Skręcamy w lewo na drogę asfaltową, łączącą miasto ze stacją kolejową. Obecnie aleja ta przecięta jest obwodnicą Sycowa, którą musimy ostrożnie pokonać. Wcześniej, po prawej stronie, miniemy Nadleśnictwo Syców.
 • 2,8 km Przed nami stacja PKP Syców, która obecnie jest nieczynna. Omijamy ją z prawej strony, zgodnie z biegiem drogi asfaltowej, na której jesteśmy. Pokonujemy przejazd przez tory, następnie ostry zakręt w prawo a wszystko to po drodze o dość dużym natężeniu ruchu, bowiem jest to trasa Syców-Namysłów. Teraz czeka nas kolejne wyzwanie- wyraźny podjazd na odcinku około 400 metrów.
 • 3,4 km Droga asfaltowa skręca w lewo, a my dalej prosto. Zjechaliśmy z drogi głównej i wśród pól poruszamy się drogą gruntową. Nieco dalej czeka nas dość wyczerpujący podjazd, ale na razie wokół zabytkowa aleja lipowa, będąca pod ochroną.
 • 5,0 km Na rozwidleniu dróg, na wysokości znajdującego się po prawej stronie źródła strumienia zasilającego Widawę skręcamy w prawo.
 • 5,3 km Wjeżdżamy do lasu i drogą leśną poruszamy się przez dłuższy czas prosto. Po prawej stronie przeważa las świerkowy, a po lewej mieszany. Po lewej też będziemy mijać zabudowania dawnego faworku, później PGR-u Ślizów, a nieco dalej, po pokonaniu sporego skrzyżowania znajdziemy się w pobliżu Arboretum. Leśna droga, piaszczysta, prowadzi nas w kierunku południowym. Jej pokonanie, zwłaszcza po obfitym deszczu, wymagać może pewnego wysiłku. Z prawej strony za płotem zobaczymy największy staw należący do Arboretum.
 • 7,5 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i jedziemy leśną drogą, mijając las iglasty po lewej stronie, po prawej rododendrony. Nieco dalej miniemy leśniczówkę ślizów i jeszcze kawałek, a znajdziemy się pod bramą Arboretum.
 • 8,1 km Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka w Stradomi Dolnej powołane zastało w 1993 roku. Od 1995 roku nosi obecnie imię. Zostało powołane w celu ochrony i zachowania najcenniejszych genotypów krajowych drzew leśnych. Ponadto ważnym zadaniem jest tworzenie możliwie najbogatszej kolekcji roślin drzewiastych z całego świata. Obecnie w Arboretum jest około 1700 drzew polskich i około 1200 drzew i krzewów z Eurazji i Ameryki Północnej.
  • Arboretum prowadzi także produkcję materiału szkółkarskiego oraz zajmuje się aktywną ochroną i reintrodukcją zagrożonych i ginących gatunków polskiej flory. Pełni również funkcje edukacyjne i rekreacyjne, przede wszystkim na bazie aktywnego kontaktu z przyrodą. W tym celu powstała między innymi Leśna Ścieżka Edukacyjna Stradomia, odtworzono zbiorniki wodne i stworzono alpinarium. Powstało tu Archiwum klonów, czyli bank genów drzew. Jest to kolekcja drzew, uzyskana przez klonowanie, czyli szczepienie najwartościowszych drzew rosnących w Polsce. Mimo, że dla Arboretum funkcja turystyczno- rekreacyjna nie jest wiodącą, to poczyniono pewne zabiegi w celu ułatwienia czy też uprzyjemnienia gościom kontaktu z przyrodą w takim stopniu, by nie zakłócać realizacji pierwszorzędnych zadań. Jest więc mała gastronomia (w części czynna tylko w okresie od kwietnia do września) toalety, ścieżki, tablice informacyjne, parking przy wejściu, pawilon „zielonej szkoły”
  • W kasie można nabyć przewodnik i materiały promocyjne oraz bilet wstępu za symboliczną sumę. Istnieje także możliwość wędkowania w stawach hodowlanych (odpłatne). Nie ma wyznaczonych szlaków w ścisłym tego słowa znaczeniu, więc istnieje duża dowolność w wędrowaniu po Arboretum. Wyznaczono miejsce na rozpalenie ogniska i sporo przestrzeni do rozłożenia się na piknik.
 • 8,4 km Naprzeciwko głównej bramy wejściowej do Arboretum znajduje się teren byłej żwirowni, obecnie zagospodarowany. Powstała tam Ścieżka Edukacyjna „Stradomia” prowadząca przez najciekawsze fragmenty terenu, mianowicie zrekultywowaną żwirownię, wielogatunkowe lasy gospodarcze i kolekcje różaneczników. 1200-metrowa trasa jest na całej długości oznakowana i opatrzona tablicami informacyjnymi. Aby przemierzyć te ścieżki, trzeba zjechać nieco z głównej trasy, a potem powrócić przed bramę Arboretum. Mamy tam także miejsce na postój. Gdy już ruszymy w dalszą drogę, od bramy Arboretum kierujemy się w prawo, w kierunku zachodnim. Trasa nasza wiedzie teraz prosto na odcinku ponad 1 km.
 • 9,6 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po około 300 metrach dojeżdżamy do kolejnego- z droga leśną, prowadzącą ze Stradomi Wierzchniej do Ślizowa. Skręcamy w prawo, możemy udać się w drogę powrotną . Być może jednak warto skręcić w lewo, by zajrzeć nad niedawno powstały zalew w Stradomi Wierzchniej, który, prócz funkcji retencyjnej, ma spore i ciągle zwiększające się znacznie dla rekreacji.
 • 10,4 km Przekraczamy nasyp kolejowy. Do zalewu kilkadziesiąt metrów. Brzegi zalewu są w trakcie w trakcie zagospodarowania. Po drugiej stronie zalewu znajduje się niewielka plaża, a poza tym , prócz widoków i trudniejszej nieco drogi, nie należy się spodziewać innych atrakcji. Pełne zagospodarowanie turystyczne brzegów tego 33-hektarowego zbiornika jest w planach gminy. Poruszając się drogą wzdłuż brzegu zalewu w kierunku północnym możemy dotrzeć do drogi Wrocław- Warszawa. Jeśli zamierzamy wrócić naszym szlakiem do Sycowa, powinniśmy udać się tą samą trasą do wspomnianego skrzyżowania drogi z Arboretum z drogą Stradomia-Ślizów.
 • 11,8 km Gdy już znajdziemy się na drodze Stradomia-Ślizów, jedziemy prosto ( przez ww. skrzyżowanie) na Ślizów. Cały czas wokół las i bujne runo, głównie jagodzinowie.
 • 13,8 km Dojeżdżamy do skrzyżowania. Byliśmy już tutaj wcześniej, w drodze do Arboretum. Skręcamy w lewo. Z prawej były PGR Ślizów, a my udajemy się do Sycowa.
 • 16,5 km Wyjeżdżamy na drogę asfaltową w okolicy stacji PKS Syców. Tą drogą wokół stacji i dalej na północ, przekraczamy obwodnicę i docieramy do dawnego PGR-u.
 • 18,4 km Skręcamy w prawo i znajdujemy się na terenie Parku Miejskiego. Obok znany nam już staw oraz kościół ewangelicki, gdzie skręcamy w prawo (droga jednokierunkowa).
 • 20,0 km Kończymy trasę w rynku w Sycowie.
do góry