Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Turysty/Trasy rowerowe/Trasa "Wzdłuż Miłki i Widawy"

Trasa "Wzdłuż Miłki i Widawy"

Długość: około 24 kilometry, trasa o niskim stopniu trudności, chociaż dość długa. Została jednak tak zaplanowana, by istniały możliwości skrócenia jej sobie w wielu miejscach. Trasa prowadzi z Dziadowej Kłody przez Gronowice, Dalborowice, Wygodę, Gołębice, Miłowice, Lipkę, Dziadów Most do Stradomii Nowej.

 • 0.0 km Trasę rozpoczyna się w centralnym punkcie Dziadowej Kłody, na skrzyżowaniu głównych ulic, w pobliżu Urzędu Gminy. Stąd wyruszamy główną drogą w kierunku Sycowa. Póki co trasa nasza jest identyczna z trasą "Skrajem lasu", także przekraczamy Widawę i na drugim skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w stronę kościoła parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Jedziemy dalej prosto, wjeżdżamy na drogę gruntową.
 • 1.0 km Skrzyżowanie w Kłódce (część Dziadowej Kłody). W lewo, w kierunku lasu odbija trasa "Skrajem lasu". My jedziemy w prawo, w stronę Kolonii Karłowice. Poruszamy się drogą gruntową utwardzoną. Po minięciu ostatnich gospodarstw Dziadowej Kłody, za chwilę znajdziemy się w Kolonii Karłowice, która jest również częścią Dziadowej Kłody. Zachowały się tu w większej liczbie poniemieckie zagrody, budowane z czerwonej cegły. Na niektórych dachach bociany wybudowały gniazda. Jedziemy cały czas prosto, w kierunku lasu i Gronowic.
 • 2.4 km Skraj lasu sięga ostatnich zabudowań Kolonii Karłowice. Jedziemy ciągle prosto, w kierunku południowo - wschodnim. Droga co prawda lekko skręca w prawo i w lewo, ale trzymamy się stale głównego szlaku, wiodącego do Gronowic. Po jej obu stronach stary, iglasty las.
 • 4.1 km Wyjeżdżamy z lasu. Wokół podmokłe tereny, a my przejeżdżamy most na Czarnej Widawie i jesteśmy w Gronowicach. Dziś to niewielka, ćwierćtysięczna wieś o układzie ulicówki, pozostająca jakby na uboczu współczesnego świata. We wsi pozostałości zespołu dworskiego z przełomu XIX i XX wieku: dwór, obora oraz malutki park, który obecnie już nie przypomina parku.
 • 4.5 km Na głównym skrzyżowaniu w Gronowicach skręcamy w prawo i drogą asfaltową jedziemy do Dalborowic. Obsadzona drzewami droga prowadzi generalnie na południowy zachód. Po naszej prawej stronie, za doliną Czarnej Widawy, ściana lasu, z którego wcześniej wyjechaliśmy, po lewej - uprawy rolne.
 • 6.2 km Jesteśmy na skrzyżowaniu. Z północy na południe biegnie droga główna z Dziadowej Kłody do Namysłowa. Skręcamy w lewo i udajemy się przez Dalborowice do Wygody. Kawałek dalej, w prawo odchodzi droga do Radzowic, ale w przyszłości jej nie będzie, gdy już powstanie zbiornik "Długomost". Dalborowice są ulicówką, położoną na lewym skraju doliny Widawy. Będziemy mijać zespół dworski, w skład którego wchodzą dwór, oficyna, spichlerz, czworaki i budynki inwentarskie z II połowy XIX wieku. Ściśle rzecz biorąc, w Dalborowicach znajdziemy 3 zespoły dworskie; mijamy je przeważnie po prawej stronie. Obok tak zwanego trzeciego zespołu znajduje się park krajobrazowy, również z XIX wieku. Zaś obok pierwszego zespołu są tereny zielone. Po wschodniej stronie drogi widzimy stary, zaniedbany cmentarz, z częściowo już tylko czytelnym układem, bez nagrobków. Prócz tego we wsi znajdziemy stary młyn wodny. W przyszłości znaczenie Dalborowic wzrośnie, gdy powstanie planowany zbiornik retencyjny na Widawie, przeznaczony także do celów rekreacyjnych. Obszar doliny Widawy od ujścia Jagodnika na północ i sąsiednie pola uprawne znajdą się pod wodą. Wiążą się z tym uzasadnione nadzieje na szybszy rozwój turystyki w gminie. Trasa nasza prowadzi teraz na południe, drogą asfaltową. Po prawej towarzyszą nam pojedyncze zabudowania Dalborowic, a za nimi dolina Widawy, która będzie przekształcona w zbiornik wodny. Obecnie te podmokłe obszary są ostoją ptactwa, owadów i roślin chronionych.
 • 8.7 km Centrum Wygody, przysiółka Dalborowic. Jeśli mamy ochotę - przyjrzymy się młynowi wodnemu lat trzydziestych XX wieku. Na głównym skrzyżowaniu swobodnie skręcamy w prawo i przekraczamy most na Widawie. Z tego mostu, kiedyś, gdy spojrzymy na północ, zobaczymy połyskującą w słońcu taflę zbiornika wodnego. A na razie widzimy koryto meandrującej Widawy oraz równoległe koryta i rowy melioracyjne.
 • 9.7 km Wjechaliśmy do Gołębic i jesteśmy już na skrzyżowaniu, gdzie droga asfaltowa skręca na południe, a nasza trasa wiedzie w prawo, na północny zachód. Najbliższe kilometry poprowadzą nas wzdłuż doliny Miłki, w górę rzeki, aż do Dziadowego Mostu. Początkowo nasza trasa i droga asfaltowa, którą opuściliśmy, biegną równolegle, po obu stronach Miłki. Taki schemat będzie się utrzymywał, gdy pojedziemy przez następną wieś, Miłowice, i kolejną, Lipkę. My poruszamy się północnym skrajem jej doliny. Często rzeki nie widać, bo zasłaniają nam zabudowania. Brzegi Miłki pokryte są roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewione, zaś tereny na prawo od naszej trasy wykorzystuje się pod uprawy. Gołębice, podobnie jak następne wsie, są ulicówką.
 • 10.5 km Po prawej mijamy kościół filialny pod wezwaniem świętego Idziego w Gołębicach. Powstał jako kościół protestancki w 1917 roku. Budynek numer 84 we wsi, dziś mieszkalny, na początku XX wieku był rzeźnią i karczmą. Droga odchodząca w prawo za kościołem prowadzi do Radzowic. My jednak jedziemy prosto.
 • 13.3 km Centrum Miłowic, skrzyżowanie. Po prawej cmentarze, po lewej przed nami kościół parafialny, a po lewej za nami budynek byłej szkoły. Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego z początku XVIII wieku, wcześniej był kościołem ewangelickim. Cmentarz obok nas jest nadal użytkowany, zaś ten znajdujący się przed nami jest nieużytkowany i zaniedbany. Droga między cmentarzami. prowadząca na północ jest aleją i prowadzi do Radzowic. Wieś jest typową ulicówką. Kontynuujemy naszą jazdę w kierunku Lipki. Trasa wiedzie prosto, ale mijamy wiele bocznych dróg, zaś mosty przerzucone nad Miłką kuszą, by trochę pobłądzić po okolicy.
 • 15.9 km Lipka. Podobnie jak poprzednia wieś, jest to ulicówka. Wyjeżdżamy na drogę asfaltową, mijając po lewej remizę strażacką. Skręcamy w lewo, przejeżdżamy most na Miłce, a na skrzyżowaniu tym razem w prawo, na drogę gruntową. Gdybyśmy pojechali prosto droga asfaltową, znaleźlibyśmy się w Wabieniacach, gdzie przebiega trasa "Folwarczna".
 • 16.3 km Mijamy ostatnie domy w Lipce i poruszamy się teraz zabytkowa aleją dębową. Droga wije się i skręca a my na skrzyżowaniach jedziemy generalnie prosto, w kierunku wsi Dziadów Most. Trasa nasza nie zmienia kierunku nawet wtedy, gdy w lewo, koło starego, spalonego dębu, odchodzi, też atrakcyjna, aleja lipowa, w stronę wsi Jemielna. Jedziemy polną drogą, więc trzeba zwracać uwagę na wyboje i koleiny, a szczególnego kolorytu może nabrać przejazd tą drogą po intensywnych opadach deszczu.
 • 18.4 km Jesteśmy we wsi Dziadów Most. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto, ale już 150 metrów dalej skręcamy w lewo - w cenną aleję drzew prowadzącą po grobli. Następnie skręcamy w prawo i okrążamy zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem. W jego skład wchodzą: pałac z XVII – XIX wieku, obecnie w ruinie, oficyna pałacowa z około 1800 roku, oranżeria pałacowa z 1832 roku, również zniszczona, spichlerz i magazyn dworski z początku XIX wieku oraz kilka budynków mieszkalnych i budynek z kuźnią, z końca XIX wieku. Wielkość i stan parku dworskiego może dawać wyobrażenie o jego minionej świetności. W parku znajdziemy polany, groble obsadzone drzewami tworzącymi aleje - lipową i dębową, oczko wodne, aleję grabową, niewielki sztuczny pagórek, no i cały starodrzew. Wszystko znajduje się w dość dobrym stanie, i jest w miarę czytelne w krajobrazie. Drogi, po których się poruszamy, to niezbyt równe drogi gruntowe, porośnięte roślinnością, czasem mogące sprawiać wrażenie plątaniny ścieżek. Zgubić się jednak nie sposób. Cały ten zespół dworsko - parkowy przeznaczony jest do restauracji i konserwacji, i podlega ochronie konserwatorskiej. Ochronie podlega również układ dróg.
 • Dalej jedziemy w kierunku północnym, później północno - wschodnim i dojeżdżamy do centrum wsi. W obrębie wsi występują stanowiska archeologiczne. Mieszkający we wsi Pan Stacherski zajmuje się wikliniarstwem. Warto zajrzeć do jego warsztatu.
 • 19.8 km W pobliżu budynku byłej szkoły wjeżdżamy na drogę asfaltową, skręcamy w prawo jedziemy ok. 200 metrów do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo na drogę gruntową i wśród pól wsi Dziadów Most kierujemy się w stronę lasu.
 • 21,0 km Wjeżdżamy do lasu i od tej chwili poruszamy się drogą leśną w kierunku północno--zachodnim, na każdym skrzyżowaniu jedziemy prosto. W lesie w sezonie można skubnąć jagód lub znaleźć niejednego grzyba. Po przebyciu odległości ok. 1,5 km opuszczamy las i aleją wijącą się wśród pól uprawnych i enklaw zadrzewień, mijając wielkie łopiany, pokonując niewielkie podjazdy i zjazdy kierujemy się w stronę zabudowań Stradomii Nowej (przysiółka Stradomii Dolnej).
 • 23.9 km Skrzyżowanie na południu przed przysiółkiem Stradomia Nowa. Stąd, po niecałych 100 metrach jazdy na północ, należy skręcić w prawo do kompleksu pałacowo - parkowego z końca XIX wieku. Składa się on z pałacu, oficyny, rządcówki i czworaków. Prócz oficyny, pozostałe są dziś budynkami mieszkalnymi. Do tego kompleksu należą również obory, spichlerz, magazyn i inne budynki gospodarcze z tego samego okresu. Nieco na południe od pałacu znajduje się park krajobrazowy z różnorodną roślinnością.
 • 24.0 km Możemy tu zatrzymać się nie tylko ze względu na ławki i stoliki, ale przede wszystkim dla walorów tego miejsca. Cały kompleks pałacowy wraz z folwarkiem znajduje się pod ochroną konserwatorską. Podlega jej także układ dróg. W tym miejscu kończy się nasza trasa.
do góry