Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2020/Stradomia Dolna etap II - droga dojazdowa do gruntów (..)

Drodzy Mieszkańcy, przekazujemy kolejne dobre wiadomości - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stradomi Dolnej zakończona!

Miło nam poinformować, iż mieszkańcy gminy mogą już korzystać z przebudowanej drogi gminnej łączącej przysiółek Kwaśne Kąty z miejscowością Stradomia Dolna.

W dniu 17 czerwca 2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drugiej części drogi gminnej Nr G101795D. W odbiorze wzięli udział Wójt Gminy Robert Fryt, radna Rady Gminy i Sołtys wsi Stradomia Dolna Renata Jabłońska, wykonawca robót Paweł Mocny, Kierownik budowy Michał Kubat oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego Ryszard Potoczny.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą „Stradomia Dolna, droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Całkowita wartość inwestycji realizowanej w 2019 i 2020 roku wyniosła 1 039 010,72 złotych brutto, z czego 390 600 złotych stanowiło dofinansowanie.

Inwestycja realizowana była przez Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z siedzibą w Błaszkach w 2020 roku oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie w 2019 roku,wybrane w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Długość wybudowanej drogi wynosi 1 730 metrów.

Cieszymy się, że na komunikacyjnej mapie gminy przybył kolejny odcinek drogi, z którego korzystać będą mieszkańcy gminy Dziadowa Kłoda.

do góry