Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2020/Chodniki przy wiatach autobusowych w Stradomii Dolnej

Cieszymy się bardzo, iż możemy poinformować o zakończeniu kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Dziadowa Kłoda.

Dnia 02 grudnia 2020r. dokonano odbioru „Wykonania nawierzchni chodników przy wiatach autobusowych w miejscowości Stradomia Dolna”. Inwestycja zrealizowana została we współpracy z Powiatem Oleśnickim. Wykonawcą robót była firma POL-DRÓG z siedzibą w Kościanie. W odbiorze uczestniczyli Starosta Powiatu Oleśnickiego Sławomir Kapica, członek Zarządu Powiatu Czesław Teleszko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Górecki, Wójt Gminy Dziadowa Kłoda Robert Fryt, Zastępca Wójta Irena Małecka, radna Rady Gminy i sołtys wsi Stradomia Dolna Renata Jabłońska, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Piotr Kamiński oraz wykonawca robót Tomasz Roch.

Wójt Gminy bardzo serdecznie dziękuje Panu Staroście Sławomirowi Kapicy i nowemu Zarządowi Powiatu Oleśnickiego za realizację tego zadania. Sołtys wsi Renata Jabłońska wraz z Zastępcą Przewodniczącej Rady Gminy Piotrem Kamińskim w imieniu mieszkańców Stradomi Dolnej podziękowali za wykonanie jakże ważnej dla nich inwestycji.

do góry