Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2020/Remont nawierzchni drogi gminnej Lipka, Miłowice, (..)

Drodzy Mieszkańcy!

Miło nam poinformować, iż zakończyła się inwestycja pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr G101786D i G101788D w miejscowości Lipka, Miłowice, Gołębice"- Etap I.

W dniu 16.04.2020 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W odbiorze wzięli udział Wójt Gminy Robert Fryt, wykonawca robót Karol Chleboś, inspektor nadzoru inwestorskiego Ryszard Potoczny oraz pracownik Urzędu Gminy Ryszard Jurowicz.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu w 2019r. dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniosła 914 459,49 złotych brutto, z czego 535 912,00 złotych stanowiło dofinansowanie.

Wykonany remont drogi obejmuje odcinek 2 983 m – poczynając od skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Lipka, wraz z łącznikiem do drogi powiatowej w Miłowicach, kończąc na skrzyżowaniu dróg gminnych przy przedszkolu w miejscowości Miłowice. Inwestycja stanowi I etap zaplanowanego remontu całego odcinka dróg- do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Gołębice.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, wybraną w drodze przetargu nieograniczonego.

do góry