Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2017/Remont oczyszczalni ścieków

Remont oczyszczalni ścieków

Informacja o wykonaniu „Przebudowy, rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie etap I”

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Przebudowy, rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie etap I” została wybrana firma TEW sp. z o.o, 51 – 128 Wrocław, ul. Poświęcka 1a,, z którą w dniu 06.09.2017 roku. została podpisana umowa na kwotę 386 220,00 złotych. Prace budowlane zostały wykonane i odebrane w dniu 14.12.2017 roku.

Zakres robót objętych umową obejmował zaprojektowanie i wykonanie w I etapie następujących robót i czynności dla uruchomienia jednego istniejącego kontenera typu Bioblok MU 300:

 • Opracowanie koncepcji dla przebudowy, odbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie – do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem dokumentacji projektowej;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji i odbioru robót (nie zakłada się konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca przygotuje kompletny wniosek dotyczący zgłoszenia rozpoczęcia robót);
 • Wykonanie robót:
  • Odtworzenie rurociągu doprowadzenia ścieków;
  • Wykonanie rurociągów sprężonego powietrza i recyrkulacji;
  • Komora rozdziału ścieków na osadniku
  • Pompa recyrkulacji z instalacją
  • Wykonanie rusztu napowietrzania i stacji dmuchaw. Stacja dmuchaw powinna posiadać dwie dmuchawy w tym jedna z falownikiem i dodatkową sondą tlenową;
  • Wykonanie rurociągów sprężonego powietrza;
  • Remont rury centralnej w Biobloku lub wykonanie nowej plus przelewy pilaste;
  • Doraźny remont pomostów;
 • Rozruchu oczyszczalni;
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej z instrukcjami obsługi oraz szkoleniem załogi;
 • Przygotowanie kompletnego wniosku dotyczącego zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych.

Zdjęcie oczyszczalni ścieków po remoncie

do góry