Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2017/Droga oraz przepusty w Stradomi Dolnej

Droga oraz przepusty w Stradomi Dolnej

W dniu 13.10.2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie odcinka 150m ulicy Kasztanowej w Stradomi Dolnej, gmina Dziadowa Kłoda oraz remoncie 3 przepustów pod drogą na ulica Wiśniowej w Stradomi Dolnej z podziałem na 2 zadania. Z uwagi na możliwość składania ofert częściowych, do realizacji zadania nr 2 tzn. remontu 3 przepustów zgłosiła 1 firma. W dniu 07.11.2017r. została podpisana umowa z Wykonawcą - Zakładem Utrzymania i Budowy Dróg Bronisław Myszakowski, ulica Matejki 26/2, 56- 500 Syców, na kwotę 70 110,00 złotych. Prace zostały wykonane prawidłowo, a odbiór końcowy miał miejsce 15.12.2017 roku.

Przetarg na zadanie nr 1 został unieważniony.

W dalszym postępowaniu- po zapytaniu ofertowym został wyłoniony Wykonawca, który wykonał remont 150m odcinka ulicy Kasztanowej w Stradomi Dolnej. Była to firma POL- DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., ulica Podmiejska 2, 78- 500 Drawsko Pomorskie, z którą podpisano umowę w dniu 29.11.2017 roku na kwotę 74 996,27 złotych. Prace zostały przeprowadzone bardzo sprawnie i 15.12.2017 roku odbył się końcowy odbiór tego zadania.

Na przedmiotowe zadania została udzielona Promesa ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która stanowiła 80% wartości zadań.

Droga oraz przepusty w Stradomi Dolnej

Droga oraz przepusty w Stradomi Dolnej - po remoncie

do góry