Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2017/Remont Gimnazjium w Dziadowej Kłodzie

Remont Gimnazjium w Dziadowej Kłodzie

W dniu 30.08.2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo- renowacyjnych polegających na likwidacji szkód po nawałnicy z sierpnia 2017 roku na budynku Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie, przy ulicy Słonecznej 5 z podziałem na 2 zadania.

Zadanie nr 1 obejmowało remont stropodachu wraz remontem części elewacji. Zadanie nr 2 dotyczyło prac wewnątrz budynku i miało następujący zakres: osuszanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty posadzkowe, roboty malarskie, okładziny i oblicowanie ścian oraz częściowa modernizacja instalacji elektrycznej.

Do przetargu zgłosiła się firma ,,GRZEŚBUD'' Firma Handlowo- Usługowa, Tasiński Grzegorz, Lubska 18D, 46-113 Wilków, z którą w dniu 21.09.2017 roku zostały podpisane umowy na realizację w/w zadań.

Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi stanowił koszt 258 093,82 złotych. Prace zostały pomyślnie zakończone a odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 10.11.2017 roku.

W dniu 15.12.2017 roku odbył się odbiór końcowy zadania nr 2, prace zostały wykonane należycie a ich koszt wyniósł 254 748,71 złotych.

Na przedmiotowe zdania została udzielona Promesa ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która stanowiła 80% wartości zadań.

Dach gimnazjum po remoncie

Sala lekcyjna po remoncie

do góry