Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2019/Droga dojazdowa Stradomia Dolna

W dniu 19 listopada 2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę części drogi gminnej Nr G101795D. W odbiorze wzięli udział Wójt Gminy Robert Fryt, radna Rady Gminy i Sołtys wsi Stradomia Dolna Renata Jabłońska, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Piotr Kamińśki, wykonawca robót Marcin Zaskórski oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego Ryszard Potoczny.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanej dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie p.n. „STRADOMIA DOLNA, etap I, droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość inwestycji wyniosła 553 038,75 złotych brutto, z czego 201 600,00 złotych stanowiło dofinansowanie.

Inwestycja zrealizowana została przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gielniowie, wybrane w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Wykonana inwestycja stanowi I etap zaplanowanej przebudowy całego odcinka drogi od przysiółka Kwaśne Kąty do świetlicy wiejskiej w Stradomi Dolnej. Długość przebudowanego odcinka wynosi 800m.

Cieszymy się, że na komunikacyjnej mapie gminy przybył kolejny odcinek drogi, z którego korzystać będą mieszkańcy gminy Dziadowa Kłoda.

Droga dojazdowa Stradomia Dolna

43 zdjęć
do góry