Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2019/Chodnik dla pieszych Gronowice - Etap 2

Etap 2

Z przyjemnością informujemy, iż kolejne zadanie inwestycyjne w Gminie Dziadowa Kłoda, które zaplanowano na 2019 rok zostało zrealizowane ;)

Dnia 28 listopada 2019 roku dokonano odbioru „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1503D polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Gronowice”- etap II. W odbiorze uczestniczyli Wójt Gminy Robert Fryt, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Górecki, radny Rady Gminy Mariusz Śpiewak, wykonawca robót Marcin Myszakowski, Inspektor Nadzoru inwestorskiego Ryszard Potoczny oraz Pracownik Urzędu Gminy Ryszard Jurowicz.

W ramach inwestycji, której koszt wyniósł 144 432,85 złotych brutto wykonano 170 metrów bieżących chodnika. Wykonawcą robót była firma Usługi Budowlano Sprzętowe BUD MAR Marcin Myszakowski, wybrana w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.

Inwestycja została zrealizowana w ramach podpisanego Porozumienia z Powiatem Oleśnickim powierzającego Gminie Dziadowa Kłoda jako inwestorowi prowadzenie zadania związanego z drogą powiatową Nr 1503D. Dotacja przekazana przez Powiat Oleśnicki wyniosła 50% wartości inwestycji.

do góry