Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2019/Boisko wielofunkcyjne w Miłowicach

Dnia 02 października 2019r. miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Miłowicach. Ze względu na położenie boiska przy szkole podstawowej w Miłowicach uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, na czele z Panią Dyrektor Jadwigą Mocek.

Inwestycja budowy boiska została zapoczątkowana w czerwcu 2018r. Złożono wówczas do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisano w styczniu 2019r. z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznanie pomocy. Kwota całkowita operacji 246 000,00 zł, wartość dofinansowania - 154 818,0 złotych.

Wykonawcą placu zabaw była firma REDOPOL Sp. z o.o. z Poznania - Renata Hoderna - Ugrynowicz i Piotr Ugrynowicz

Adresatem obiektu są wszyscy mieszkańcy gminy Dziadowa Kłoda oraz goście i turyści odwiedzający naszą gminę.

Loga projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej gminy Dziadowa Kłoda poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Miłowice* mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej gminy Dziadowa Kłoda oraz promocję lokalnych walorów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.'Wsparcie dla rozwoju lokalnego” w ramach inicjatywy LEADER* poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność' Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Link do pełnego artykułu oraz zdjęć z uroczystości

do góry