Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2016/Budowa dróg w Lipce i Miłowicach

Dnia 19 września 2016 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipka i Miłowice"

Przetarg na to zadanie został ogłoszony dnia 25 sierpnia 2016 roku a rozstrzygnięty dnia 9 września 2016 roku.

W ogłoszonym przetargu została złożona tylko jedna oferta: STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Cena wybranej oferty to 326.970,01 złotych.

Termin wykonania robót to 28 październik 2016 roku.

Odcinek remontowanej drogi w Miłowicach

do góry