Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2016/Budowa budynku archiwum UG

Inwestycja budowy budynku archiwum w miejscowości Dziadowa Kłoda została zapoczątkowana w marcu 2016 roku. Złożono wówczas wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu o dofinansowanie projektu „Budowy budynku administracji publicznej w miejscowości Dziadowa Kłoda” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w wyniku czego Gmina Dziadowa Kłoda otrzyma dofinansowanie w wysokości 150 000 zł na realizację tego zadania.

Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowe Budownictwa- LUKARNA, Joachim Kuropka, Syców.

Przetarg nieograniczony został ogłoszony w czerwcu 2016r., zaś jego rozstrzygnięcie nastąpiło 30.06.2016 roku. Swoje oferty złożyły dwie firmy: AK INVESTMENT ul Karłowicza 5/1, 49-300 Brzeg proponując cenę brutto 279 857, 15 złotych oraz Zakład Budowlano- Montażowy Krzysztof Lentka, ulica Broniewskiego 30, 56- 500 Syców oferując cenę brutto 243 421, 83zł. Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Wybrano ofertę Zakładu Budowlano-Montażowego Krzysztof Lentka. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 11.07.2016 roku. Termin wykonania robót to 25.11.2016 roku.

do góry