Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Oświata/Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie

Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie

Dane adresowe znajdziesz na podstronie Jednostki organizacyjne.

Historia ZS w Dziadowej Kłodzie

Gmina Dziadowa Kłoda leży na Nizinie Śląskiej – we wschodniej części Równiny Oleśnickiej. Północną granicę wyznacza tu Wał Trzebnicki, a południową dolina Widawy.

Administracyjnie gmina Dziadowa Kloda należy do województwa kaliskiego (dawniej wrocławskie) stanowiąc jego południowo-zachodni kraniec. Na północy graniczy z gminą Syców, na wschodzie z gminą Perzów, na południu z gmina Namysłów i na zachodzie z gminą Bierutów oraz z Oleśnicą w województwie wrocławskim.

Obszar gminy wynosi 105,14 km2, a liczba mieszkańców 4763 osoby (1975 rok). W skład gminy wchodzi 9 wsi sołeckich: Dalborowice, Dziadowa Kłoda, Dziadów Most, Gołębice, Gronowice, Lipka, Miłowice, Radzowice i Stradomia Dolna. Wszystkie te miejscowości stanowią część ziemi sycowskiej, która w przeszłości była głównym skupiskiem polskiej ludności autochtonicznej na Dolnym Śląsku. Pod panowaniem niemieckim miejscowości te zachowały polski charakter. Po wyzwoleniu (21 styczeń 1945 r.) przeszły okres pionierskiej odbudowy, przemian gospodarczych i społeczno-kulturowych. Szczególnie dynamiczny okres rozwoju przeszło szkolnictwo i oświata w gminie.

Jednym z przejawów tego rozwoju było powołanie na tych ziemiach w dniu 1 czerwca 1975 roku Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dziadowej Kłodzie. Dyrektorem tej szkoły, a jednocześnie Gminnym Dyrektorem Szkół został doświadczony nauczyciel, wieloletni dyrektor, pedagog i świetny organizator oświaty i szkolnictwa na tych ziemiach – Obywatel Czesław Kusza.

Przedmiotem uzasadnionej dumy mieszkańców gminy jest nowoczesny obiekt zbiorczej Szkoły Gminnej – wybudowany w latach 1972-1975. O nową szkołę Dziadowa Kłoda „walczyła” przez 30 lat. Dotąd nauka odbywała się w niewielkim 4-izbowym budynku i pomieszczeniach wynajętych – starych nieestetycznych i zagrzybiałych. Wreszcie wiosną w 1972 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu. Miał on zrazu składać się z 8 izb lekcyjnych i Sali gimnastycznej. Wraz z koncepcja stworzenia zbiorczej szkoły gminnej zaczęły się także starania o powiększenie obiektu. Zmieniono dokumentację, znacznie powiększając salę gimnastyczną i wprowadzając dodatkowy 3-kondygnacyjny pawilon. Przestawiono więc budowę pod kątem potrzeb przyszłej szkoły 10 – letniej.

Planowana początkowo wartość obiektu 7,5 mln zł. – rozrosła się do ponad 20 mln zł nie licząc wyposażenia szkoły w sprzęt i środki dydaktyczne. W tej chwili szkoła dysponuje z pawilonami lekcyjnymi (razem 21 izb), pełnowymiarową salą gimnastyczną (kuchnią, stołówką na 25 osób, kompleksem boisk sportowych – ale jeszcze niewykończonych. Brakuje w niej tylko basenu pływackiego. Być może z pompa przyjdzie kiedyś resort kultury fizycznej, bo wszystkie pomieszczenia i urządzenia - nie tylko sportowe – służą tu całemu społeczeństwu. Dziś Zbiorcza Szkoła Gminna w Dziadowej Kłodzie stanowi centrum oświaty, kultury i życia społecznego nie tylko mieszkańców Dziadowej Kłody ale także całej gminy.

Sala Gimnastyczna

W dniu 1 listopada 1975 roku przekazano szkole cenne pomieszczenie dla użewienia kultury fizycznej. Oddano do użytku młodzieży pełnowymiarową sale gimnastyczną. W uroczystym przekazaniu Sali udział wzięła TOW. MARIA Król – SEKR. KW. PZPR w Kaliszu.

Święto pracy

Pierwsza manifestacja 1-majowa w dziejach gminy w ramach nowego województwa kaliskiego odbyła się w Dziadowej Kłodzie w dniu 1 maja 1976 roku. Czoło pochodu otwiera komendant OSP Ob. Śródka Jan, dalej grupa towarzyszy z Egzekutywy KG.PZPR w Dziadowej Kłodzie.

Przyrzekam… Obiecuję…

Przyrzeczenie harcerskie i obietnica zuchowa po raz pierwszy w dziejach Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dziadowej Kłodzie odbyły się w dniu 8 maja 1976 roku. Była to wspaniała uroczystość. Dostarczyła młodzieży przeżyć i patriotycznych wzruszeń. Do harcerzy i zuchów przemawiał I sekretarz KG. PZPR Tow. Marian kowalski.

Rok Szkolny 1976/77

Pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowo powołanej zbiorczej szkole gminnej odbyła się w dniu 23 sierpnia 1976 roku. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w Sali gimnastycznej.

Sejmik Historyków

We wrześniu 1976 r. w Kaliszu wręczono Gminnemu Dyrektorowi Szkół Ob. Czesławowi Kuszy – z przeznaczeniem dla szkoły – piękny medal z okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej Historyków w Kaliszu.

Zajazd w „Siodle”

W dniu 14 października 1976 r. – z okazji Dnia Nauczyciela odbyło się w szkole uroczyste spotkanie nauczycieli pracujących całej gminie z młodzieżą szkolną i władzami polityczno – administracyjnymi. Wieczorem zaś odbył się towarzyski wieczorek w zajeździe „ W SIODLE” miedzy Kobylą Górą, a Ostrzeszowem.

Zrodziła się z szacunku dla historii i tradycji

W dniu 15 listopada 19763r. w Zbiorczej szkole Gminnej rozpoczęto organizację Izby Pamięci narodowej. Pracę rozpoczęto od uroczystego apelu z młodzieżą. Zebranej młodzieży przedstawiono cel akcji, jakie pamiątki i dokumenty powinna zbierać, jak i gdzie poszukiwać. Apel został właściwie zrozumiany nie tylko przez młodzież szkolną, ale i przez społeczeństwo dorosłych. Zaczęły wpływa pierwsze eksponaty.
Do najcenniejszych eksponatów zaliczmy dziś przede wszystkim pasiak (nr 109550) byłego więźnia GROSS ROSSEN obywatela Józefa Młynarza, płaszcz wojskowy byłego żołnierza II armii WP obywatela Waleriana Kuźmicza, liczne odznaczenia wojskowe, odpisy z dokumentów źródłowych Ossolineum, a dotyczące przeszłości historycznej miejscowości Dziadowej Kłody i pozostałych wsi w gminie.

Ważna data

W dniu 31 grudnia 1976 r. oddano do użytku szkoły drugie skrzydło budynku, w którym po feriach zimowych (1976/77) rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Tym samym przestano uczyć w starym budynku szkoły wybudowanej jeszcze w latach 1910-1912.

Marzenie Matek

W dniu 01. lutego 1977r. w gmachu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dziadowej Kłodzie, uruchomiono oczekiwane przez wiele lat przedszkole. Działalnością przedszkola objęto 55 dzieci. Są to w większości dzieci matek pracujących w miejscowych zakładach pracy.

Czas odejścia

W dniu 01. lutego 1977 roku odeszła ze szkoły na emeryturę zasłużona nauczycielka Ob. Alina Kusza. Przez wiele lat pracy dala się poznać jako dobra koleżanka, wzorowa nauczycielka oraz ceniona dyrektorka szkoły w Dalborowicach.

Szkoła uczy i wychowuje

W kwietniu 1977 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie powołano Gminną Radę Opiekuńczą do spraw koordynacji pracy zakładów opiekuńczych nad szkołami w gminie.

Pierwsza Niedziela Przyjaźni

W dniu 22 maja 1977 r. odbyła się w gminie pierwsza „Niedziela Przyjaźni”. Główne imprezy tej uroczystości odbyły się w pomieszczeniach szkoły i w nowo wybudowanym parku gminnym (za wioską w stronę Radzowic, Obok gospodarstwa Ob. Jana Płonki). Do licznie zgromadzonej młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy przemawiał I Sekr. KG. PZPR Tow. Marian Kowalski.

Pierwsi absolwenci

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1976/77 odbyło się 5 czerwca 1977 roku. W czasie tej uroczystości 75 absolwentów tej szkoły złożyło uroczyste ślubowanie. Akt ten stał się odtąd jednym z ważniejszych ceremoniałów wzbogacających obrzędowość szkolną.

Wypoczynek – lato 77

W dniach od 6 do 24 czerwca 1977 roku tutejsza szkoła zorganizowała dla uczniów pierwszy raz w dziejach szkoły i gminy – obóz wypoczynkowy pod namiotami w Głubczycach na ziemi opolskiej. W organizacji obozu wydatnie dopomogła szkole Przetwórnia Owoców i Warzyw w Dziadowej Kłodzie.

Rok szkolny 1977/78

Nowy rok szkolny 1977/78 rozpoczął się w gminie 22 sierpnia 1977 roku. Do nauki przystąpiło we wszystkich szkołach 753 uczniów, w tym 69 dzieci 6-letnich.

Wyróżnienie – wojewódzka inauguracja

W uznaniu zasług dla szkoły i w obliczu doskonałej bazy lokalowej – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1977/78 odbyła się w naszej szkole w dniu 4 września 1977 roku. W uroczystej inauguracji udział wzięli między innymi: członek sekretariatu KW.PZPR w Kaliszu Tow. Zbigniew Bieniek, wicewojewoda kaliski Ob. Alojzy Staszewski, Kurator Oświaty i wychowania Ob. Tadeusz Raczak oraz wiele innych gości.

Kultury rolnej trzeba się uczyć

W dniu 5 września 1977 roku w Zbiorczej szkole Gminnej rozpoczęła naukę Zasadnicza Szkoła Rolnicza jako Filia Zespołu Szkół Rolniczych w Przygodzicach koło Ostrowa Wlkp. Kierownikiem tej szkoły jest mgr Stanisław Staniszewski, a nauczycielem zawodu Ob. Witold Fuchs.

Ratunek dla Widawy

Obszar gminy Dziadowa Kłoda leży w zlewisku Odry. Spływ wód odbywa się do Widawy poprzez sieć rowów melioracyjnych i drobnych strumyków jak: Jagodnik, Miłka, Osiek i inne strumyki nie nazwane. Główną rzeką jest jednak Widawa, ale wodom tej rzeczki grozi niebezpieczeństwo o czym świadczy notatka umieszczona w tygodniku „Ziemi Kaliskiej”.

Sześćdziesięciolecie

W dniu 7 listopada 1977 roku odbyła się w szkole uroczysta akademia poświęcona 60 rocznicy Rewolucji październikowej. Z tej okazji młodzież szkolna wykonała szereg prac plastycznych, wykazała wiele inicjatyw – wzbogacając swą wiedzę o wielkim Październiku.

Wizytacja

W miesiącu listopadzie i grudniu 1977 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu przeprowadziło w tutejszej Gminie wizytację kompleksową. Celem wizytacji była kontrola i ocena stanu oświaty i wychowania w Gminie.

Wybory

W dniu 5 lutego 1978 roku odbyły się wybory do Rad narodowych. Z tej okazji młodzież tutejszej szkoły wniosła swój wkład pracy udzielając pomocy w przygotowaniu lokalu wyborczego.

Pierwsza noworoczna

W lutym 1978 roku odbyła się tu pierwsza w dziejach przedszkola (przy Zbiorczej Szkole Gminnej) choinka noworoczna dla dzieci. Uroczystość zorganizowano przy wydatnym udziale rodziców, a z inicjatywy dyrektorki przedszkola Ob. Danieli Kucia.

Gminna konferencja

W dniu 18 lutego 1978 roku w siedzibie Zbiorczej szkoły Gminnej odbyła się gminna konferencja TPPR. W obradach uczestniczył m.in.: Członek Egzekutywy KW PZPR Marian Kowalski

Jubileusz Armii

Z okazji 60 rocznicy powstania Armii Radzieckiej w dniu 23 lutego odbyła się w tutejszej szkole wieczornica poświęcona temu wydarzeniu. Piękny jubileusz szkoły wykorzystała w wychowaniu obronnym młodzież.

Współopraca z MO i ORMO

W dniu 25 lutego 1978 roku, w ramach stałych kontaktów i współpracy tutejszej szkoły z Posterunkiem MO i ORMO odbyła się w szkole wieczornica poświęcona 32 rocznicy utworzenia ORMO.

Opieka – nauka – wychowanie

Z inicjatywy dyrekcji Zbiorczej szkoły Gminnej opieką dydaktyczno - wychowawczą objęto w gminie wszystkie dzieci 6-letnie tworząc im dobry start do nauki w klasie pierwszej.

Kontakty i współpraca

W dniu 20 kwietnia 1978 r. odbyła się w ZSG w Dziadowej Kłodzie Konferencja Pedagogiczna – wspólnie z nauczycielami gminy Dobrzyca w województwie Kaliskim. Konferencji przyświecało hasło: „NASZE ZADANIE – UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ DLA SOCJALISTYCZNEJ OJCZYZNY”.

Zakończenie roku szkolnego 1977/78

W dniu 10 czerwca 1978 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1977/78. W wyniku klasyfikacji promocję otrzymało 97,6% uczniów ZSG (433 z 448). Szkołę opuściło 63 absolwentów.

Lato '78

W okresie od 10 czerwca do 2 lipca 1978 roku szkoła zorganizowała w jej dziejach obóz zdrowotny dla dzieci w kotlinie Kłodzkiej. Obóz zlokalizowano w malowniczej miejscowości Zagórze. Z wypoczynku tego skorzystało 60 dzieci. Do organizacji wypoczynku włączył się Zakład Opiekuńczy – Przetwórnia Owoców i Warzyw w Dziadowej Kłodzie.

Uroczysta sesja

Z okazji 22 lipca i 34 rocznicy powstania Polski Ludowej – w zbiorczej Szkole Gminnej odbyła się uroczysta sesja GRN.

Nauka i praca

Od roku szkolnego 1976/77 w procesie dydaktyczno – wychowawczym zbiorczej Szkoły Gminnej realizowane jest hasło: „Nauka i praca - służymy ojczyźnie”.

Nie tylko „Szklanka mleka”

Zbiorcza Szkoła Gminna posiada wspaniały „blok żywieniowy”. Jest tam kuchnia z zapleczem i ładna stołówka. Młodzież ma doskonałe warunki do spożywania posiłków, na które składają się nie tylko przysłowiowa „szklanka mleka”, ale śniadania, obiady i podwieczorki. Czystość, ład i porządek to również jeden z czynników wychowawczych na stołówce.

Rok szkolny 1978/79

Start 10-latki

Nowy rok szkolny rozpoczął się w dniu 21 sierpnia 1978 roku na terenie gminy Dziadowa Kłoda naukę w szkołach rozpoczęło 747 uczniów. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wprowadzono do szkoły nowy program 10 letniej szkoły średniej w klasie 1-wszej. Wyrazem tej doniosłej daty w dziejach polskiej szkoły może być następujący list Kuratora wręczony każdemu uczniowi w dniu inauguracji roku szkolnego 1978/79.

Zdzisław Krzysztofiak w Dziadowej Kłodzie

W dniu 7 września 1978 r. na specjalnej wieczornicy zorganizowanej przez Zbiorczą Szkołę Gminną odbyło się ciekawe spotkanie młodzieży z byłym lekkoatletą polskim Zdzisławem Krzysztofiakiem.

Historia uczy i wychowuje

W dniu 12 października 1978 roku w pięknie udekorowanej Sali gimnastycznej ZSG odbyła się uroczysta akademia poświęcona 35 Rocznicy Ludowego Wojska Polskiego.

Uchwałą rady państwa…

W latach 1975-1977 uchwałą Rady państwa polskiej rzeczpospolitej Ludowej Złotymi Krzyżami zasługi odznaczeń zostali za długoletnią, nienaganna pracę pedagogiczną następujący nauczyciele: Czesław i Alina Kusza, Stanisław i Jadwiga Bakalarz, Stanisław Staniszewski, Krystyna Żuraw, Zenobia Szewczyk, Daniela Kucia, Albina Gryś i Bolesław Drop.

Nagroda za lato‘78

W dniu 13 października 1978 roku za zasługi w organizowaniu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Urząd Wojewódzki w Kaliszu oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania przyznały Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie nagrodę I stopnia.

W rocznicę Edukacji Narodowej…

Z okazji Dnia Nauczyciela, w dniu 14 października odbyło się w godzinach rannych uroczyste spotkanie nauczycieli ZSG z młodzieżą szkolną. Wieczorem nauczyciele uczestniczyli (wraz z radą Zakładową ZNP w Bralinie) w imprezie towarzyskiej zorganizowanej w nowoutworzonej restauracji „PLON” po Sycowem.

Czysta i zadbana

Od dwóch lat trwa w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie szkolny konkurs P.t..: „NASZA KLASA CZYSTA I ZADBANA” czołowe miejsca w tym konkursie zajmują pracownie: geograficzna, matematyczna i biologiczna.

Korzystne efekty

W dniu 25 listopada 1978roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie odbyła się uroczystość wręczenia młodzieży gminy zrzeszonej w ZSMP pucharu i nagrody za zajęcie II miejsca w kraju za udział w Młodzieżowej Sztafecie Gmin w roku 1978.

Smak pracy fizycznej

Jesienią 1978 roku młodzież szkolna wzięła aktywny udział w wykopkach ziemniaków w gospodarstwach uspołecznionych. W wyniku jesiennej akcji wykopkowej, w Kombinacie PGR Stradomia młodzież ZSG zarobiła 21 tysięcy złotych.

60 – Lat

W dniu 12 grudnia 1978 roku odbyła się wieczornica poświęcona 60-leciu odzyskania niepodległości Polski. Wieczornicę zorganizowała młodzież szkolna skupiona w Samorządzie Uczniowskim ZSG.

Wyrazy uznania

W dniu 14 grudnia 1978 roku, w 6- rocznicę powstania Komunistycznej Partii Polski i 30 rocznicę utworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej odbyła się w Sali gimnastycznej uroczysta akademia Pt.: „MŁODZIEŻ PARII”

Pomnik Powstańców

W dniu 28 grudnia 1978 roku odbyła się w Nowych Skalmierzycach uroczystość odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Na budowę tego pomnika młodzież szkolna gminy Dziadowa Kłoda przekazała w dniu 21 września 1978 roku kwotę 8.016 złotych solidaryzując się tym samym z całym społeczeństwem województwa kaliskiego, które ten pomnik ufundowało.

Kadra nauczycielska w roku 1975-1978

Od 1 czerwca 1975 roku do dnia 31 grudnia 1978 roku nastąpiły wielkie zmiany w zakresie wykształcenia kadry nauczycieli pracujących w szkołach tutejszej gminy.

Ferie zimowe

Takich ferii zimowych nie było w Gminie od lat. Wreszcie mieliśmy śnieg, mróz i „białe szaleństwa”. Były kuligi, biegi przełajowe, zabawy na śniegu, rajdy, a także imprezy kulturalno-oświatowe, tak i jak spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy noworoczne itp.

Dni przyjaźni

W dniu 30 marca 1979 roku o godzinie 8-ej odbyła się w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie uroczysta akademia środowiskowa inaugurująca tradycyjne już Kaliskie Dni Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Cross przyjaźni

W dniu 1 kwietnia 1979 roku 50 osobowa reprezentacja młodzieży zrzeszonej w Szkolnych Klubach Sportowych (Miłowic i Dziadowej Kłody) wzięła udział w XV Międzynarodowym Crossie Przyjaźni organizowanym na stadionie miejskim w Ostrzeszowie.

Patriotyczny wyraz współpracy

W dniu 9 maja 1979 roku odbyło się w Zbiorczej Szkole Gminnej uroczyste przyrzeczenie harcerskie i obietnica zuchowa. W uroczystości tej wzięli liczny udział ludzie ze środowiska kombatanckiego.

Pracownie 10-latki

W dniu 15 maja 1979 roku podsumowaniu został gminny konkurs na najlepiej urządzoną pracownię klasy I-wszej. Pierwsze miejsce zajęła Zbiorcza Szkoła Gminna w Dziadowej Kłodzie, a drugie miejsce pracownia w szkole podstawowej w Miłowicach.

Uczą się Polski

Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka i w ramach wychowania przez krajoznawstwo w dniu 24.V.79r. odbyła się wycieczka uczniów ZSG do Chorzowa. W wycieczce uczestniczyło 50 uczniów klas II i IV.

W dniach 19-31 maja 1979 roku odbył Asię wycieczka autokarowa do warszawy. W wycieczce uczestniczyło 48 uczniów klas V-VIII Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

Życzenia, wdzięczność, uczucia…

Dzień Matki to jeden dzień w roku w którym staramy się szczególnie serdecznie przekazać matkom najlepsze życzenia. W dniu 26 maja 1979 roku z tej okazji odbyły się w ZSG uroczyste spotkania matek z dziećmi i wychowankami klas.

Zakończenie roku szkolnego 1978/79

W dniu 13.VI.1979 roku odbyło się w szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 1978/79. Uroczystość odbyła się z udziałem gminnych władz partyjnych i administracyjnych. W części oficjalnej pożegnano 50 absolwentów szkoły, wręczono przodującym uczniom nagrody książkowe, odznaczenia „Srebrna tarcza i świadectwa z wyróżnieniem.

W części artystycznej młodzież zaprezentowała dorobek kulturalny szkoły w roku 1978/79.

Rok szkolny 1979/80

W dniu 20 sierpnia 1979 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Naukę zaczęła pobierać następująca liczba uczniów:

 • ZSG 397 uczniów,
 • Filia Radzowice 24 uczniów,
 • Filia Dalborowice 22 uczniów,
 • Szkoła Miłowice 220 uczniów,
 • Filia Gołębice 14 uczniów,

Łącznie w gminie 677 uczniów.

Wychowaniem przedszkolnym objęte w gminie wszystkie 6-latki w liczbie 85 dzieci.

Święto szkoły

W dniu 3 września 1979 roku odbyło się tradycyjne już Święto Szkoły. Na program uroczystości złożyło się wiele imprez. Na podkreślenie zasługuje bieg małej szkoły – inaugurując IV etap programu sztafety olimpijskiej „MOSKWA 80”.

Życzenia w Dniu Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczyciela w dniu 13.X.1979 roku odbyły się okolicznościowe uroczystości i spotkania. Za 20-letnią nienaganną pracę nauczycielską złotym krzyżem zasługi odznaczono kol. Marię Drop ze Szkoły Podstawowej w Miłowicach.

Młodzi widzowie…

Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka i w ramach przygotowania do odbioru kultury – chłopcy i dziewczęta ZSG w Dziadowej Kłodzie i Szkoły w Miłowicach w dniu 7 listopada 1979 roku wzięli udział w teatrze. W dniu tym teatr im. Wojciecha Bogusławskiego z Kalisza wystawiał baśń Władysława Lasonia p. t.: „Król Tulipan III”. Przedstawienie odbyło się w Sycowskim Domu Kultury. Sztukę oglądało 225 uczniów z Dziadowej Kłody i 75 uczniów z Miłowic.

Jedna z wielu

Z pośród wielu dobrze pracujących szkolnych organizacji młodzieżowych w roku szkolnym 1979/80 wyróżnił się SKTPPR. Opiekunem organizacji jest nauczycielka j. rosyjskiego mgr Krystyna Marzecka.

Zamiast tradycyjnego Mikołaja

W dniu 6 lutego 1980 roku w Sali gimnastycznej ZSG odbyła się młodzieżowa zabawa karnawałowa. Uczestniczyło w niej 442 uczniów – pod nadzorem i z udziałem wszystkich wychowawców. Były ciekawe zabawy i konkursy, a do tańca grała orkiestra finansowana przez Komitet Rodzicielski. Młodzież bardziej ceni sobie takie zabawy niż „Tradycyjnego Mikołaja” ze słodyczami.

Wspólnie

W dniu 29.II.1980 roku z okazji 34 rocznicy powstania ORMO odbyła się w szkole uroczysta akademia z udziałem młodzieży szkolnej i działaczy ormowców zasłużonych dla gminy. W programie artystycznym wystąpiła młodzież szkolna.

Szkoła walczy ze złymi obyczajami

W dniu 20.XI.1979 roku odbyła się w szkole zorganizowana przez młodzież impreza pod hasłem: „Młodość – Trzeźwość”.

Wizytacja…

W dniu 21.IV.1980 roku odbyła się w gminie uroczystość poprzedzająca obchody pierwszomajowe – spotkanie młodzieży szkolnej z uczestnikami II Wojny Światowej.

W tym samym dniu w godzinach rannych rozpoczęła się w gminie wizytacja problemowa poświęcona nauczaniu początkowemu. Wizytacje przeprowadziła pani wizytator mgr Kupczyk.

80 - lecie…

W dniu 24.V.1980 roku, w 80-rocznicę spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, spółdzielnia uczniowska przy ZSG otrzymała sklepik uczniowski ufundowany przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Dziadowej Kłodzie.

Wspomnienia przy ognisku...

W przededniu Dnia Zwycięstwa – w dniu 8.V.1980 roku odbyła się w szkole akademia zorganizowana przez ZSG i Zarząd Gminy ZBOWiD. Po akademii było ognisko w parku gminnym. Spotkała się tu młodzież szkolna z działaczami społ-polit. Gminy i byłymi bohaterami walk z okupantem hitlerowskim. Poza wspomnieniami z lat wojennych – odbyło się wspólne pieczenie kiełbaski i wspólna grochówka z zainstalowanej tu kuchni polowej (wojskowej). Uczestnicy ogniska długo wspominali mile wspólnie spędzone chwile.

Operetka „Polska krew”…

W dniu 20.V.1980 roku po konferencji teoretyczno-pedagogicznej w godzinach południowych wszyscy nauczyciele tej konferencji wyjechali autokarem do Wrocławia i uczestniczyli w operetce Oskara Wedbala p.t.: „Polska Krew”. Po humorystycznej i pełnej wigoru operetce – nauczyciele zadowoleni wrócili do domu.

Rodzi się tradycja…

Przed Dniem Dziecka i z okazji Dnia Matki – we wtorek 27.V.1980 roku o godzinie 14.00 w Izbie Pamięci Narodowej przy ZSG odbyło się tradycyjne już uroczyste spotkanie z władzami gminy – uczniów przodujących w nauce i pracy społecznej wraz z ich matkami, którym wręczono dyplomy uznania.

Rajd rowerowy…

Z inicjatywy Dyrekcji szkoły i Komendy Hufca ZHP - w dniu 7.IV.1980 roku odbył się „Bieg Ku Słońcu” i rajd rowerowy młodzieży harcerskiej na trasie województw kaliskiego, wrocławskiego i opolskiego. Uczestnikami rajdu były dzieci klas III-IV, a opiekunem kol. Alicja Siemiernik.

Święto sportu szkolnego

W dniu 31.V.1980 rok w szkołach nie było zajęć lekcyjnych. Dzień ten był tradycyjnym Świętem Sportu szkolnego. Wszystkie uroczystości w tym dniu odbyły się w parku gminnym. Na zakończenie imprezy odbyło się uroczyste podsumowanie sztafety olimpijskiej.

Zakończenie roku szkolnego 1979/80

Zakończenie roku szkolnego 1979-80 odbyło się w dniu 7.IV.1980 roku.

Rok szkolny 1980/81

Nowy rok szkolny 1980/81 rozpoczął się lekcjami w dniu 20 sierpnia 1980 roku. Naukę w gminie rozpoczęło 670 uczniów w tym 331 dziewcząt, z tego 413 w Zbiorczej szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie. Wychowaniem przedszkolnym w gminie objęto 108 6-latków z tego 55 w Dziadowej Kłodzie. Rok szkolny poprzedzony został posiedzeniami rad pedagogicznych i reaktywowanymi konferencjami sierpniowymi nauczycieli.

Wesołe gawędy muzyczne…

W dniu 12 listopada 1980 roku w Sali gimnastycznej ZSG w Dziadowej Kłodzie odbyła się dla młodzieży ciekawa impreza muzyczna. Program był nietypową i niezwykle atrakcyjną lekcją, której celem było uwrażliwienie młodzieży na piękno muzyki, a także zapoznanie ich z pradawnymi dziejami Polihymnii. W programie wystąpił mgr Henryk Zacharek – Solista Polskiego Radia i Telewizji.

Nauczycielskie święto

Uroczystość odbyła się w Zbiorczej szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie w dniu 14.X.1980 roku. Poza młodzieżą i dyrekcją uczestniczyli w uroczystości: I sekr. KG PZPR Marian Kowalski, sekr. POP Bolesław Drop, dyr. Miejscowego banku spółdzielczego 0 Józef Szmaj, kierownik Ośrodka Zdrowia lekarz Zenon Wolanin i licznie zebrani rodzice.

Poznawali swój kraj…

Z inicjatywy dyrekcji Zbiorczej szkoły Gminnej młodzież szkoły wzięła udział w 4-dniowej wycieczce krajoznawczej do Krakowa – Wieliczki i Zakopanego. Koszt wycieczki w granicach 70 tys. złotych został pokryty przez młodzież (33 tys. zł) i komitet rodzicielski 7 tys. 532 zł) Znaczną sumę bo 30 tys. Zł uzyskano z prac społeczno-użytecznych młodzieży w roku 1980/81.

Zemsta nietoperza…

W dniu 14.IV.81. zorganizowano wyjazd młodzieży klas VII-VIII do państwowej Opery we Wrocławiu na operetkę Johamma Straussa p.t.: „Zemsta Nietoperza”.

Zakończenie roku szkolnego 1980/81

W dniu 10.VI.81 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości przodująca w nauce i przy pracy społecznej młodzież otrzymała świadectwa z wyróżnieniem, odznakę „Srebrna tarcza”, nagrody książkowe i dyplomy. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymało 49 uczniów.

Rok szkolny 1981/82

Nowy rok szkolny 1981/82 rozpoczął się w gminie 1 września 1981 roku. Naukę w szkołach podjęło 814 dzieci i 30 w przedszkolu.
30-lecie pracy zawodowej.

We wrześniu 1981 roku 30-lecie pracy w zawodzie nauczycielskim obchodziło dwóch nauczycieli: mgr Stanisław Staniszewski – z-ca gminnego dyrektora szkół i mgr Władysław Dubowiecki – nauczyciel szkoły podstawowej w Miłowicach.

Pierwsza sonda…

We wrześniu 1981 roku w ZSG przeprowadzono wśród nauczycieli sondę dotyczącą wybory patrona dla tutejszej szkoły. Najwięcej głosów uzyskała Konopnicka Maria.

Powołanie....

W dniu 31.VIII.1981 roku na wniosek gminnego dyrektora szkół i przy akceptacji rady pedagogicznej – na zastępcę dyrektora szkoły został powołany nauczyciel tej szkoły mgr Andrzej Kiciński.

Wyróżnieni…

W rocznicę powołania Komisji edukacji narodowej – 14 październik 1981 roku zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi następujący nauczyciele: Drop Bolesław, Gryś Albina, Staniszewski Stanisław i Drop Maria.

Wymiar godzin

Od 1 września 1981 roku nauczycielom obniżono wymiar godzin pracy na 22 godziny z 26 tygodniowo. Lekcje trwają teraz przez 5 dni w tygodniu, zaś w soboty nie ma zajęć lekcyjnych. Szkoła prowadzi jedynie dla chętnej młodzieży zajęcia sportowe.

Dary z NRD

W dniu 4 stycznia 1982 roku otrzymaliśmy paczki od dzieci z NRD dla dzieci naszych szkół w gminie. Wszystkie przedszkolaki 6-latki i klasy I-IV otrzymały odpowiednie upominki w postaci odzieży, słodyczy, owoców i artykułów spożywczych.

Noworoczna

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkolną w dniu 30 stycznia 1982 roku (wolna sobota) odbyła się dla młodzieży szkolnej zabawa noworoczna.
Trwała od godziny 10-tej do 14.30. do tańca grał zespół muzyczny „Unitra” pod kierownictwem Ob. Andrzeja Kobata. Koszt orkiestry w kwocie 4 tyś. Złotych pokrył komitet Rodzicielski przy ZSG.

Nasza pomoc powodzianom…

W styczniu 1982 roku województwo płockie nawiedziła nie spotykana od lat powódź (Wisła). Cały kraj śpieszył z pomocą. Nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół w gminie zebrali na powodzian kwotę 32.315 złotych oraz dużą ilość odzieży, obuwia i zabawek. Był to dar od serca dla powodzian.

Dzień dziecka

Z okazji Dnia dziecka w dniu 1 czerwca 1982 roku odbyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie.

Pożegnanie…

W dniu 18.VI.1982 roku z udziałem wszystkich uczniów odbyło się w Sali gimnastycznej uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dziadowej Kłodzie.

W dniu 30 czerwca 1982 roku odbyło się we wszystkich szkołach gminy Dziadowa Kłoda uroczyste zakończenie roku szkolnego 1981/1982. W wyniku klasyfikacji w ZSG promocję otrzymało 352 uczniów (w tym 53 uczniów ukończyło szkołę 8-klasową).

Rok szkolny 1982/83

W dniu 1 września 1982 roku we wszystkich szkołach w gminie rozpoczął się nowy rok szkolny 1982/83. Nauką, wychowaniem i opieką objęto 866 dzieci. Obowiązek ten spoczywa na50 nauczycielach – wychowawcach.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji narodowej w dniu 14 października 1982 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dziadowej Kłodzie zorganizowano spotkanie gminnych władz oświatowo-politycznych z młodymi nauczycielami zatrudnionymi w roku 1982/83. W tym roku szkolnym szkoła obchodziła również uroczystości: 39 rocznica LWP, ślubowanie klas I, 64 rocznicę odzyskania niepodległości, bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Muzyczne spotkanie z Gawędą. W tym roku szkolnym w wolne od nauki soboty ZSG organizowała dla uczniów wiele zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

DLA DOJEŻDŻAJĄCYCH

W gminie pracują świetlice, które skupiają uczniów dojeżdżających. Łącznie w gminie jest 360 uczniów uczestniczących w świetlicy a z tego 170 w ZSG Dziadowa Kłoda.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 1982/83

W dniu 29 czerwca 1983 roku odbyło się w gminie zakończenie nauki w szkołach. W wyniku klasyfikacji 687 uczniów otrzymało promocję, w tym 73 uczniów ukończyło szkołę podstawową. W czasie wakacji uczniowie nasi wypoczywali na obozie harcerskim pod namiotami w Głuchołazach.

Rok szkolny 1983/84

W dzień 1 września 1983 roku w gminie naukę rozpoczęło 695 uczniów. Z tego 366 w Dziadowej Kłodzie. Wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 137 dzieci.

Zwyciężyli

Z okazji VII kaliskich Dni przyjaźni w dniu 26.IV.1983 roku w naszej placówce odbyła się ogólnoszkolna impreza.

Wychowanie kulturalne

W ramach ferii zimowych w dniu 5 lutego 1983 roku 50 uczniów wyjechało do Kalisza na koncert 90-osobowego Dziecięcego zespołu Wokalno-Muzycznego „Warsovia” z Warszawy.

Ku pamięci…

W dniu 9.X.1983 roku odbyło się w Dziadowej Kłodzie uroczyste odsłonięcie pomnika dla uczczenia poległych i pomordowanych o narodowe i społeczne wyzwolenie w latach 1939-1945. W uroczystości odsłonięcia pomnika uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele, mieszkańcy gminy i zaproszeni goście.

Odznaczenia w Dniu Edukacji

W dniu 13.X.1983 roku odbyło się w szkole uroczyste spotkanie młodzieży z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele władz gminnych. W czasie uroczystości młodzież złożyła nauczycielom życzenia i wręczyła kwiaty.

Spotkanie z nauczycielami…

Dnia 25.X.1983 roku w Szkole w Miłowicach i w Dziadowej Kłodzie odbył się recital słowno-muzyczny członków Teatru Dramatycznego z Warszawy.

Stanie na placu konstytucji

W lutym 1984 roku uczniowie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dziadowej Kłodzie zebrali kwotę 900 zł i przekazali ją na budowę Pomnika Poległym w Walce w Obronie Władzy Ludowej.

W tym roku szkolnym uczniowie obchodzili również Dni Przyjaźni, Święto Pracy, IV Hufcowy Festiwal Piosenki, Dzień Matki oraz Dzień Dziecka.

Absolwenci…

W dniu 15 czerwca 1984 roku przy udziale całej szkoły, wychowawców i dyrekcji szkoły odbył Asię uroczystość pożegnania 46 absolwentów tej szkoły. Najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i odznaki „Srebrna tarcza”

W dniu 29 czerwca 1984 roku odbyły się we wszystkich szkołach na terenie gminy uroczystości zakończenia roku szkolnego. Podczas tej uroczystości pożegnano nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę:

 • Czesław Kusza – Gminny Dyrektor Szkół
 • magister Stanisław Kusza – zastępca Gminnego Dyrektora Szkół
 • Albina Gryś – nauczycielka historii

Rok szkolny 1984/85

1 września 1984 roku w Szkole Podstawowej w Dziadowej Kłodzie naukę rozpoczęło 391 uczniów.

Filmy w naszej szkole

Co miesiąc w naszej szkole odbywają się seanse filmowe, które wyświetla Kino Objazdowe z Ostrzeszowa. Pierwszym wyświetlonym filmem była: „Akademia Pana Kleksa”.

W tym roku szkolnym nasz szkoła wzięła udział w wykopkach – pracach społecznych oraz obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie, Nauczycielskie Święto, andrzejki, zabawę karnawałową, rocznice wyzwolenia Dziadowej Kłody, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Święto Pracy oraz Dzień Dziecka. Uczniowie klas VIII w dniach 17-18 maja byli na wycieczce w Warszawie.

Żegnajcie absolwenci…

14 czerwca pożegnali szkołę uczniowie klas ósmych. Wieczorek pożegnalny odbył się 8 czerwca. Absolwenci zaprosili wszystkich nauczycieli.
Zakończenie roku szkolnego odbyło się 29 czerwca we wszystkich szkołach na terenie gminy. W uroczystości tej wzięły udział władze gminne.
W czasie wakacji uczniowie wypoczywali na obozie w NRD, na kolonii w Borach Tucholskich, w Nowej Cerkwi, w Krakowie, w zuchowej w Poznaniu oraz na obozie w Mierzeji Wiślanej . Podczas nieobecności uczniów, w szkole przeprowadzono remont.

Rok szkolny 1985/86

Uczniowie rozpoczęli naukę 2 września. Funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania pełni mgr Bolesław Drop. Dyrektorem szkoły jest mgr Andrzej Kiciński, V-ce dyrektorem jest Bożena Moskalik.

W tym roku szkolnym szkoła otrzymała nowy fundusz 500 tys. Zł z Urzędu Gminy z nagrody za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Gmina – Mistrz gospodarności”, za co postanowiono odmalować salę gimnastyczna.

W tym roku szkolnym nasz szkoła wzięła udział w wykopkach – pracach społecznych oraz obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie, Nauczycielskie Święto, andrzejki, zabawę karnawałową, rocznice wyzwolenia Dziadowej Kłody, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Święto Pracy oraz Dzień Dziecka. Szkoła uczestniczyła również w tym roku szkolnym w akcji „pomoc dzieciom Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W maju zorganizowano wycieczkę dla klasyki do Warszawy. Natomiast klasy VIII w dniach 26-28 maja przebywały w Krakowie, Wieliczce i Zakopanym.
Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII odbyło się 12 czerwca przy udziale dyrekcji, wychowawców oraz wszystkich uczniów. Najlepsi otrzymali świadectwa z wyróżnieniem.

Rok szkolny 1986/87

Uczniowie po wakacjach wrócili wypoczęci i pełni zapału do nauki. Kadra pedagogiczna nie uległa zmianie, jedynie do grona pedagogicznego przybyła mgr A. Kłosowska.

W tym roku szkolnym nasz szkoła wzięła udział w wykopkach – pracach społecznych oraz obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie, Nauczycielskie Święto, andrzejki, zabawę karnawałową, rocznice wyzwolenia Dziadowej Kłody, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Święto Pracy, Dzień Dziecka, kaliskie Dni Przyjaźni oraz apel z okazji Wyzwolenia ziemi Sycowskiej.

W dniu 12 czerwca przy udziale uczniów całej szkoły, wychowawców i dyrekcji odbyła się uroczystość pożegnania kilkudziesięciu absolwentów szkoły.

26. czerwca nadszedł upragniony dzień dla uczniów – zakończenie roku szkolnego. Podczas apelu dyrektor rozdał świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. W czasie wakacji uczniowie wypoczywali na obozie w Mierzeji wiślanej, koloniach zuchowych w Wejherowie oraz koloniach w NRD.

Rok szkolny 1987/88

Pierwszego września uczniowie rozpoczęli naukę. Funkcję dyrektora pełni nadal
mgr A. Kiciński.

W tym roku szkolnym nasz szkoła wzięła udział w wykopkach – pracach społecznych oraz obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie, Nauczycielskie Święto, andrzejki, zabawę karnawałową, rocznice wyzwolenia Dziadowej Kłody, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Święto Pracy oraz Dzień Dziecka.

Naszą szkołę odwiedziło również kino objazdowe, które zainaugurowało film p.t.: „Nad Niemnem”. W październiku kl. VII i VIII wzięły udział w pokazie komputerowym.

W październiku kl. VIII wraz z wychowawcami pojechały do Teatru Muzycznego do Wrocławia na sztukę p.t.: „Dziękuję Ci Ewo”. W dniach 17-18 maja zorganizowano wycieczkę klas VII do Krakowa i Oświęcimia.

W dniu 10 czerwca przy udziale uczniów całej szkoły, wychowawców i dyrekcji odbyła się uroczystość pożegnania kilkudziesięciu absolwentów szkoły.

24 czerwca nadszedł upragniony dzień dla uczniów – zakończenie roku szkolnego. Podczas apelu dyrektor rozdał świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. W czasie wakacji uczniowie wypoczywali na kolonii w Warszawie oraz na obozie harcerskim w Przebrnie.
W czasie wakacji dokonano remontu dachu, śmietnika oraz wymieniono rynny w domach nauczyciela w Dziadowej Kłodzie.

Rok szkolny 1988/89

Nauki nadszedł czas…

Uczniowie po wakacjach wrócili wypoczęci i pełni zapału do nauki. Kadra pedagogiczna nie uległa zmianie, jedynie do grona nauczycielskiego przybyła Grażyna Śródka, została ona wychowawczynią klasy „0”.

W tym roku szkolnym szkoła obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie na ucznia, 40 rocznicę powstania MO, Dzień Ludowego Wojska Polskiego, Dzień Edukacji Narodowej, 70 rocznicę odzyskania niepodległości, Mikołajki, choinkę, Międzynarodowy Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym brali udział w następujących wycieczkach: 23,28,29 września – wyjazdy do operetki we Wrocławiu, od 2 do 4 maja klasy VIIIa i VIIIb brały udział w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej, klasa VII wyjechała na wycieczkę do Biskupina i Gniezna, 13 czerwca klasy IV wyjechały do Chorzowa, 15-16 czerwca - w wycieczce dwudniowej do Krakowa i Oświęcimia wyjechały klasy VII, 20 czerwca odbyła się wycieczka do Chorzowa dla klas II-III.

Uczniowie naszej szkoły w dniach od 20 do 27 marca brali udział w sadzeniu lasu w Leśnictwie Dziadowa Kłoda i Komorów.

Żegnaj szkoło już na zawsze…

9 czerwca o godz. 8.00 w Sali gimnastycznej odbyła się akademia z okazji ukończenia Szkoły Podstawowej uczniów kl. VIII. Ogólne zakończenie roku szkolnego odbyło się 23 czerwca.

Rok szkolny 1989/90

Dnia 1 września w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się inauguracja roku szkolnego1989/90. Na uroczystość te przybili zaproszeni goście. Minutą ciszy uczciliśmy 50 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W ty roku do grona nauczycielskiego przybyli: Elżbieta Mrugała, Marek Łach, Bożena Drzazga.

W tym roku szkolnym szkoła obchodziła następujące uroczystości: ślubowanie klas I, Dzień Edukacji Narodowej, 71-rocznicę odzyskania niepodległości, zabawę karnawałową, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Miesiąc Kultury zdrowotnej oraz Dzień Dziecka.

Uczniowie szkoły wzięli udział w następujących wycieczkach:

 • rajd pieszy
 • rajd po terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • wyjazd na panoramę racławicką do Wrocławia w czasie ferii zimowych
 • wyjazd do Jednostki do Oleśnicy w czasie ferii zimowych
 • wyjazd do teatru Lalek we Wrocławiu w czasie ferii zimowych
 • wycieczka zawodoznawcza do Sycowa
 • wycieczka w pierwszych dniach maja do Krakowa Wieliczki i Oświęcimia
 • 3-dniowy biwak w Kobyla Górze
 • wycieczka do Kalisza i Książa

Zakończenie roku szkolnego…

6 czerwca w sali gimnastycznej pożegnaliśmy kolejnych absolwentów. Na części oficjalnej dyrektor wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Ogólne zakończenie roku szkolnego odbyło się 22 czerwca. dyrektor szkoły życzył uczniom i nauczycielom udanych wakacji i powrotu we wrześniu. Następnie zaprezentowano część artystyczną. W tym dniu została pożegnana mgr Lidia Staniszewska, która odeszła do Szkoły Podstawowej w Kępnie.

Rok szkolny 1990/91

3 września odbyła się inauguracja roku szkolnego 1990/91. Dyrektor szkoły powitał grono pedagogiczne i młodzież szkolną, a w szczególności pierwszoklasistów. W tym roku zaszły zmiany kadrowe:

 • V-ce dyrektor – Stanisław Bakalarz
 • Po urlopach wychowawczych wróciły – J. Błoch i J. Kusznier
 • Religii uczą – Katechetka K. Michalska i ks. E. Dudek.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, 72-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu.

Uczniowie wzięli udział w wycieczkach:

 • 21-23 września – wycieczka do Świdnicy
 • 29 września wycieczka do Operetki Wrocławskiej na Popis Baletowy,
 • 10 maja – wycieczka do Kórnika, Rogalina i Puszczykowa
 • 11 czerwca – wycieczka do Sobótki
 • czerwiec – 7-dniowy biwak w Kobyla Górze

W tym roku szkolnym naszą szkołę jak co roku odwiedziło kino objazdowe.

Zakończenie roku szkolnego…

W czerwcu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Dyrektor Szkoły rozdał świadectwa z wyróżnieniem. Na uroczystości dyrekcja, grono nauczycielskie oraz uczniowie pożegnali panią Krystynę Żuraw, która odeszła na zasłużoną emeryturę.

Rok szkolny 1991/92

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, trudniejszy od poprzednich. W każdej klasie zmniejszono liczbę godzin tygodniowo o cztery. Zaczął się ciężki okres dla uczniów i nauczycieli.

Do grona nauczycielskiego doszły:

 • Pani magister Grażyna Zieja – geografia
 • Pani magister Irena Kubiak – kl. Ia
 • Pani Krystyna Gerus – biblioteka

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, 73-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu.

Uczniowie szkoły wzięli udział w następujących wycieczkach:

 • 8-10 października – klasy VIII a i b – wycieczka do Kłodzka i okolic
 • 11-13 październik – wyjazd w Góry Izerskie
 • październik – wyjazd klas II i III do Wrocławskiego ZOO
 • 25 maja – 3-dniowa wycieczka dla klas VIIa i c do Kotliny Kłodzkiej
 • 5 czerwca – wyjazd jednodniowy dla klas Via i Vib do Kotliny Kłodzkiej
 • 9-10 czerwca - wyjazd koła turystycznego w Góry Bystrzycki
 • 16 czerwca - kl. Vb i Ia wyjechały na wycieczkę do Książa.

W tym roku szkolnym naszą szkołę odwiedzili również ciekawi goście:

 • państwo Hanna i Antoni Gucwińscy oraz zespół „Słoneczne Rytmy”
 • Janusz homonter – rekordzista Księgi Guinessa
 • Krakowscy Aktorzy, Iluzjonista z programem pod tytułem: Magiczny Cylinder”

Zakończenie roku szkolnego…

22 czerwca pożegnaliśmy uczniów klasy VIII. Natomiast 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrektor szkoły rozdał najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem, rozdane zostały również dyplomy za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach szkolnych. po części artystycznej uczniowie spotkali się w wychowawcami w klasach.

Rok szkolny 1992/93

1 września wróciliśmy w mury szkoły o 2 miesiące starsi, ale wypoczęci po wakacjach. Grono nauczycielskie nie uległo zmianie. W tym roku szkolnym w klasach IV-VII zniesiono godziny wychowawcze.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, 74-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczkach do:

 • Biskupina i Gniezna
 • Gołuchowa
 • Wrocławia

Niepowtarzalnym wydarzeniem w tym roku szkolnym była wizyta w naszej szkole japońskiej pisarki Akiko Takao

Za dzień, za rok, za chwilę, razem nie będzie nas…

23 czerwca pożegnaliśmy absolwentów kl. VIII. Kilka dni wcześniej – 19 czerwca rodzice przygotowało swoim pociechom z kl. VIII wieczorek pożegnalny. Ogólne zakończenie roku szkolnego odbyło się 25 czerwca.

Rok szkolny 1993/94

Od pierwszego września zniesiono etat V-ce Dyrektora szkoły. Dyrektorem szkoły pozostał mgr Andrzej Kiciński.
W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, 75-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu.

W tym roku uczniowie brali udział w następujących wycieczkach:

 • 5 listopad – wycieczka do Gniezna i Biskupina
 • wycieczka zawodoznawcza
 • 3-5 czerwca - trzydniowa wycieczka kl. VIIIa i b w Karkonosze
 • 8 czerwiec – jednodniowa wycieczka Kl. IV,V,VI do Krakowa
 • obóz w czasie wakacji nad Bałtykiem w Mrzeżynie

W tym roku szkolnym naszą szkołę odwiedzili:

 • kino objazdowe
 • artyści cyrkowi z „Cyrku Wielkiego”

… A w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal…

Dnia 18 czerwca odbył się bal abiturientów na którym po raz ostatni spotkali się uczniowie klas VIII. W dniu 22 czerwca z udziałem wszystkich uczniów odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów. W dniu 24 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1993/94. Dyrektor szkoły rozdał świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe najlepszym uczniom. Na tej uroczystości wszyscy pożegnali p. Stanisława Bakalarza, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

Rok szkolny 1994/95

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się 1 września tradycyjnym apelem i oddaniem hołdu ofiarom II Wojny Światowej. Do grona nauczycielskiego przybyły: Joanna Kusznier, Bożena Wiórek, Małgorzata Polak. Na urlopach wychowawczych przebywają: Grażyna Martewicz, Krystyna Gerus i Ewa Przybył.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, sprzątanie świata, Dzień Edukacji Narodowej, apel SKO, 76-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Przegląd Piosenki ZHP oraz Dzień Sportu.

Uczniowie szkoły w tym roku brali udział w następujących wycieczkach:

 • 26-październik – wyjazd do Wrocławia; zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i zbytków rynku wrocławskiego.
 • 12 listopada – wycieczka do Wrocławia; zwiedzanie Muzeum Poczty Polskiej
 • 3-dniowy rajd po Pogórzu Sudeckim
 • 9 grudnia – wycieczka do Wrocławia na film: „Król Lew”
 • 7 kwiecień wyjazd do Pragi w nagrodę za zwycięstwo w teleturnieju „Krzyżówka Szczęścia”
 • 12 maja – wycieczka do Kotliny Kłodzkiej
 • 14 czerwca – wyjazd do Kalisza – naszego miasta wojewódzkiego

Zakończenie roku szkolnego…

W dniu 23 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1994/95. Tradycyjnie dyrektor szkoły rozdał świadectwa z wyróżnieniem. Przedstawiciel rady Rodziców podziękował gronu pedagogicznemu za całoroczną pracę, a uczniom życzył miłych i udanych wakacji. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w swych klasach.

Rok szkolny 1995/96

Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się 1 września tradycyjnym apelem i oddaniem hołdu ofiarom II Wojny Światowej. Grono nauczycielskie nie uległo zmianom. jedynie z urlopów wychowawczych wróciły: p. Krystyna Gerus i p. Ewa Przybył.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, sprzątanie świata, Dzień Edukacji Narodowej, 76-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Przegląd Piosenki ZHP oraz Dzień Sportu.

Dnia 26 września gości w naszej szkole folklorystyczny zespół z Ukrainy. Zaprezentowano piękne tańce, a najbardziej wszystkich zauroczyły kolorowe stroje.

12 września odbyło się w naszej szkole przedstawienie kukiełkowe pod tytułem: "Legendy piastowskie”. Spektakl zaprezentowali aktorzy Teatru Lalek z Krakowa.

16 stycznia przyjechali do naszej szkoły aktorzy z teatru Łódzkiego.

Uczniowie szkoły w tym roku brali udział w następujących wycieczkach:

 • 27 listopad – wyjazd klas Iva i Ivb do Muzeum regionalnego w Sycowie
 • 29 luty- wyjazd klasy VIIIa do Operetki we Wrocławiu oraz Muzeum Etnograficznego
 • 25 marca – wycieczka zawodoznawcza do ZSP w Sycowie
 • 14 kwietnia – wycieczka zawodoznawcza do ZSR w Słupi p. Kępnem
 • kwiecień – wyjazdy na basen do Oleśnicy
  17 maj – wycieczka do Książa
 • 28-31 maj 4-dniowa wycieczka klas VI w Karkonosze
 • 4czerwiec – wyjazd do Gniezna i Biskupina
 • 12 czerwca – wyjazd do Gołuchowa.

Przełomowym wydarzeniem w roku szkolnym 1995/96 było otwarcie 28 marca pracowni komputerowej w nasze szkole.

Bal na sto par…

14 czerwca nadszedł czas na bal absolwentów, który zaczął się od zaprezentowania przez uczniów klas VII „POLONEZA”

19 czerwca nadszedł czas smutny, ale zarazem upragniony – koniec szkoły podstawowej, a tym samym wejście w prawie dorosłe życie.

Wszyscy spotkali się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu. Po wręczeniu nagród absolwenci po raz ostatni zaprezentowali przygotowaną przez siebie część artystyczną.

Rok szkolny 1996/97

Dnia 2 września po wspaniałych wakacjach wszyscy wrócili do szkoły. W Sali gimnastycznej dyrektor szkoły powitał uczniów i całe grono pedagogiczne.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, sprzątanie świata, Dzień Edukacji Narodowej, 77-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, wigilię, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, choinka, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Matki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Przegląd Piosenki ZHP oraz Dzień Sportu.

Uczniowie szkoły w tym roku brali udział w następujących wycieczkach:

 • 2.X – wyjazd na spektakl teatralny „Mały Książę” dla klas VII i VIII,
 • 8.X – klasy VB i VIB zwiedzały wystawę Rzeźb Jana Kowalskiego w Sycowie,
 • 10.XII – klasy młodsze pojechały na teatrzyk p.t.: „Kubuś Puchatek” do Sycowa,
 • Marzec – wycieczka zawodoznawcza w Zespole Szkół Rolniczych w Słupi,
 • Maj – zwiedzanie Panoramy Racławickiej przez klasy VIIa i b
 • 1.VI – wyjazd na 5-dniową wycieczkę w celu zwiedzania Morskiego oka i okolic

Niepowtarzalnym wydarzeniem w tym roku była wizyta muzyków w naszej szkole oraz odwiedziny Japonek Waka i Rie – były to dziewczyny studiujące w Anglii. 19.XII.1966r. po zaadaptowaniu i remoncie wreszcie w naszej szkole jest druga sala gimnastyczna. Uczniowie nie muszą ćwiczyć już na korytarzach.

Dnia 13 czerwca odbył się bal absolwentów. Dzięki sponsorom i zaangażowaniu rodziców zabawa udała się znakomicie.

18.VI – na apelu po raz ostatni spotkali się absolwenci z gronem nauczycielskim i uczniami szkoły.

20,VI – odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Dyrektor Szkoły najlepszym uczniom rozdał świadectwa z wyróżnieniem. Po części artystycznej uczniowie spotkali się z wychowawcami w swych klasach.

Rok szkolny 1997/98

1 września uczniowie wrócili do szkoły , o dwa miesiące starsi, ale wypoczęci po wakacjach. Do grona nauczycielskiego doszli mgr A. Kiciński i mgr J. Fuchs. Dyrektorem szkoły został mgr Zdzisław Bałwas, a Zastępcą Dyrektora mgr Grażyna Zieja.

W tym roku szkolnym w szkole miały miejsce następujące uroczystości: pasowanie na ucznia, sprzątanie świata, Dzień Edukacji Narodowej, 77-rocznica odzyskania niepodległości, andrzejki, wigilię, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, choinka, Dzień

do góry