Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Inwestycje/Rok 2021/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłowicach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice to jedna z ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w 2021 roku Obiekt ten stanowi centrum życia lokalnej społeczności, która aktywnie spędza tu wolny czas organizując wiele uroczystości i spotkań.

Zakres wykonanych prac to kompleksowa modernizacja pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej obejmująca roboty budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacyjne. Wykonawcą robót, wyłonionym w drugim postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, został Zakład Ogólnobudowlany 5.C Czesław Caliński, Karol Caliński z siedzibą w Oleśnicy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 449 150,00 zł z czego dofinansowania zewnętrzne stanowiły kwotę 79 900 zł - 50 000 zł stanowiła dotacja Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, a 29 900 zł pochodziło z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Głównym celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi Miłowice, rozwój gminnej infrastruktury publicznej oraz stworzenie warunków do integracji i aktywności społeczności lokalnej.

Cieszymy się, iż możemy pochwalić się na miarę XXI wieku, z którego możemy być wszyscy dumni!

do góry