Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

Wójt gminy

mgr Robert Fryt

Dane kontaktowe:

Kompetencje

 Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wójt jest:

 • Kierownikiem Urzędu,
 • terenowym organem obrony cywilnej,
 • przełożonym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska,
 • reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,
 • nadzoruje realizację budżetu,
 • realizuje politykę kadrową i wspólnie z Sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
 • udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 • podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu,
 • wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu.

 Przyjęcia interesantów:

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku do spraw organizacyjnych i kadrowych (pokój nr 1).

do góry