Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Zawyją Syreny!

27 . 07 . 2022

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda informuje, że dnia 1 sierpnia 2022 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 zostanie wyemitowany zostanie wyemitowany sygnał "ogłoszenie alarmu" przez wszystkie syreny w gminie.

Wyemitowanie sygnału aktustycznego "ogłoszenie alarmu" w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Podstawa prawna:

  • Zarządzenie Nr 196/2022 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.
  • Zarządzenie Nr 0050.56.2022 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dziadowa Kłoda Wójta Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.
do góry