Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie

16 . 08 . 2022

Projekt Ciepłe Mieszkanie dla mieszkańców gminy

Celem Programu jest wsparcie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Dziadowa Kłoda zamierza wziąć udział w tym programie.

W tym celu konieczne jest jednak zbadanie potrzeb mieszkańców i dlatego przygotowana została ankieta dotycząca udziału w Programie.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną w swoim czasie odpowiednio poinformowani.

Infografika - ciepłe mieszkanie

Dla kogo jest program

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 złotych,
  • podwyższonym - do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 złotych,
  • najwyższym - do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 39 900 złotych.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tysięcy złotych.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 złotych w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego, albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet, na podstawie których wystąpimy z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ankiety można składać do 15 września 2022 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie lub mailowo na WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Po uzyskaniu dofinansowania, zostanie ogłoszony nabór wniosków dla wszystkich, którzy złożą ankietę dostępną w plikach do pobrania.

Poinformuj nas jakiego wsparcia oczekujesz.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2023-04-18 Ankieta do udziału w Programie Ciepłe Mieszkanie
ilość pobrań: 9
Ankieta do udziału w Programie Ciepłe Mieszkanie 18.2KB -

do góry