Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/Aktualności/Informacja dla mieszkańców w sprawie debaty nad raportem (..)

Informacja dla mieszkańców w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda za 2021 rok

6 . 06 . 2022

Zgodnie z przepisami art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) wójt co roku do dnia 31 maja przedkłada radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem o stanie Gminy Dziadowa Kłoda

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie gminy głos oprócz radnych mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,
na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja Rady Gminy Dziadowa Kłoda

Sesja Rady Gminy Dziadowa Kłoda, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy zwołana została na dzień 15 czerwca 2022 roku na godzinę 9:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dziadowa Kłoda oraz debata w tym przedmiocie odbędzie się w punkcie 11 i 12 porządku obrad sesji.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Dziadowa Kłoda. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie zamieszczony jest w załączeniu do niniejszej informacji.

Dziadowa Kłoda, dnia 6 czerwca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Bębenek

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
docx 2023-04-19 Zgłoszenie do debaty
ilość pobrań: 12
Zgłoszenie do debaty 17.15KB -

do góry