Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP

Bezpańskie Psy

1 . 02 . 2023

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Kodeksu Wykroczeń oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziadowa Kłoda.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zobowiązujemy osoby utrzymujące psy do zachowania szczególnych środkówostrożności poprzez odpowiednią opiekę polegającą na stałym dozorze oraz o zabezpieczenie swoich posesji i mieszkań przed ucieczką zwierząt, a także nienarażanie innych na agresywne zachowanie psa.

Właściciele, którzy pozwalają swoim zwierzętom biegać samowolnie poza teren posesji mogą zostać ukarani mandatem zgodnie z art. 77 § 1 ustawy z 20 maja 1971 roku kodeks wykroczeń, który mówi „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

Ponad to każdy właściciel powinien posiadać również ważne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy do właścicieli i opiekunów psów o niewypuszczanie zwierząt bez nadzoru!

do góry