Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Turysty/Aktualności/Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w (..)

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

24 . 02 . 2022

Zapraszamy do wirtualnego spaceru zrealizowanego przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W tym tak trudnym czasie, kiedy obowiązują ograniczenia w związku z pandemią możesz zajrzeć do niemal wszystkich zakątków Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, odwiedzając wirtualnie między innymi:

 • halę sortowni,
 • wagę,
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
 • magazyn odpadów niebezpiecznych,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • reaktory stabilizacji tlenowej,
 • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne:
  • zrekultywowaną kwaterę nr 1 (w fazie poeksploatacyjnej) i obecnie użytkowaną kwaterę nr 2 (w fazie eksploatacyjnej),
  • budynek administracyjny pełniący także funkcję edukacyjną,
  • ścieżkę edukacyjną i wiele innych obiektów/urządzeń czy maszyn niezbędnych do funkcjonowania instalacji komunalnej jaką jest ZZO Olszowa.

Podczas spaceru czeka na Ciebie narracja lektora z danymi o Spółce, ciekawe informacje tekstowe oraz krótkie filmy dotyczące oglądanych obiektów, maszyn czy urządzeń znajdujących się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.
Mamy nadzieję, że spacer zachęci Cię do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa w realu w zorganizowanej wycieczce edukacji ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania

do góry