Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Rolnika/Aktualności/Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (..)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

17 . 06 . 2022

 

w sprawie rejestracji zakładów, gospodarstw rolnych prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020, poz. 2021 ze zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące:

  • produkcję pierwotną to jest działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, hodowlę i uprawę produktów roślinnych, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami (bez znaczącej zmiany ich charakteru) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego,
  • sprzedaż bezpośrednią, tj. producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedający ją konsumentowi finalnemu lub dostarczających do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych,

obowiązane są złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Również podmioty działające na rynku spożywczym w zakresie przewożenia produktów spożywczych własnym środkiem transportu obowiązane są złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uzyskanie wpisu lub zatwierdzenia i wpisu jest bezpłatne.

Brak wpisu do rejestru i brak zatwierdzenia grozi karą finansową w rozumieniu art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020, poz. 2021 ze zm.).

Z chwilą uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, producenci małych ilości produktów produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego takich jak owoce, warzywa, ziemniaki, zioła, zboża, grzyby uprawne oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego mogą je sprzedawać konsumentowi finalnemu np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, jak również sklepom i zakładom gastronomicznym.

W związku z powyższym podmioty prowadzące na terenie powiatu oleśnickiego działalność z zakresu produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich czy też przetwórstwa, jak również przewożenia środków spożywczych, które nie posiadają zaświadczenia o wpisie do rejestracji działalności powinny jak najszybciej złożyć odpowiednie wnioski do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy.

Szczegółowe informacje uzyskać można w:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy, ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica, telefon 71 314 20 34

do góry