Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
 • Tłumacz języka migowego
BIP

XXXIX Sesja Rady Gminy

13 . 05 . 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodnicząca Rady Gminy Dziadowa Kłoda zwołuje obrady XXXIX Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 8:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kulturym w Dziadowej Kłodzie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 marca 2022r.
  Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Dziadowa Kłoda.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/201/21 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania o nazwie „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w Dziadowej Kłodzie na ul. Słonecznej – etap II”.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na
  2022 rok.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadowa Kłoda na 2022 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 18 maja 2022 roku o godzinie 8:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie w celu omówienia materiałów pod obrady XXXIX Sesji Rady Gminy.

do góry